Waar moeten de centrumstadsduifjes nu naartoe? Worden ze dakloos?

Al in november 2015 kreeg Studio Basta de opdracht om een ontwerp te maken voor de omgevingsaanleg rond het Muziekcentrum.  Gegund voor 48.400 euro.
Intussen bleek na veel gedoe dat er aldaar geen plaats meer zou zijn voor de design-duiventil in de buurt.  (Lang geleden  in een vorig bestuur een bedenking van toenmalig  schepen De  Coene.)

Alweer na veel beraad is er een haalbaarheidsstudie (!) uitgeschreven die moest op zoek gaan naar een nieuwe geschikte plaats.  Gegund aan de firma Sileghem & Parners uit Zwevegem voor 2.904 euro.   Maar dat rapport is nu dan pas na de zomer verwacht.

In afwachting zal men de duiventil stapelen “op depot”.
Duifjes worden dakloos !
Want de werken voor de omgevingsaanleg rond het Muziekcentrum zijn nu gegund aan de NV Steenhaut uit Deerlijk voor 436.548 euro.
De prijsaanbiedingen zijn grondig bestudeerd door het studiebureau ARA.  Nooit van gehoord.  Kostprijs onbekend.
Voor de heraanleg van de ingang van de Kreun krijgt de muziekvereniging “Wilde Westen” een investeringstoelage van 35.000 euro.  Dit bedrag is niet terug te vinden in het stadsbudget 2017.