Geschrapte woonuitbreidingsgebieden (1)

Zonder inspraak (“Kortrijk Spreekt”) heeft het Schepencollege op 18 juli 2016 beslist om een aantal woonuitbreidingsgebieden te schrappen.  Als raadslid David Wemel (Groen) daar niet had om gevraagd, hadden we dit nooit geweten.  Ook dankzij zijn vraag zal er in september of oktober een raadscommissie worden gewijd aan de problematiek.  (Op zo’n commissie worden geen besluiten genomen, en wordt ook niet gestemd.)

Volgende gebieden worden volledig geschrapt:
–  Kooigem: Molentjesstraat
–  Kortrijk: Vennestraat
–  Kortrijk: Populierenhof (eventueel toch randafwerking)
–  Rollegem: Tombroekstraat

Voor volgende gebieden is er enige nuancering op zijn plaats:
–  Bellegem: Manpadstraat
Gedeeltelijk behoud als reserve, grootste deel schrappen.
–  Bissegem: Bissegemsestraat
Behoud als reserve voor ander functies.
–  Heule: Roeselaarsersraat
Eventueel klein deel behouden of volledig schrappen.

Het Schepencollege volgt hiermee de regionale visievorming voor woonuitbreidingsgebieden door Leiedal opgemaakt in mei 2016.
In Kortrijk zou het gaan (cijfers verschillen) om  in totaal om 92 hectare niet-bebouwd woonuitbreidingsgebied, goed voor potentieel 1.850 bijkomende woningen.
Over een aantal volgens Leiedal nog te schrappen gebieden heeft het stadsbestuur wel enkel bedenkingen.

Zie een volgend stuk.