Twee lijsten van niet aan te snijden woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten (4)

Jawel: twee.  En nog verschillend ook.  Komt niet in ons stadsmagazine.

–  Eerst de lijst van VLD-schepen Wout Maddens (in HLN van 2 december 2016) over woonuitbreidingsgebieden die volgens hem geschrapt worden, maar vervolgens daaronder dan de lijst (met bemerkingen) van het Schepencollege (van 18 juli 2016).
–  De tweede lijst van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is wel de officiële, want is als dusdanig nog recent gemeld aan het Vlaams Gewest.
(Aan Joke.)

Kortrijk
1.   Maddens
Vennestraat,  wijk Lange Munte (zuiden en noorden).
2.  CBS
Vennestraat, Populierenhof (eventueel beperkte randafwerking).
Voor de Lange Munte is het nog wachten op een stedelijke beleidsnota.
CBS heeft het nog over de Sint-Denijseweg:  komt in aanmerking voor sociale huisvesting.

Bellegem
1.  Maddens
Manpadstraat.
2.  CBS
Manpadstraat: grootste deel schrappen als woonuitbreidingsgebied, de rest behouden als reserve.

Bissegem 
1.  Maddens
Bissegemsestraat, Tientjesstraat, Kruiskouter.
2.  CBS
De Bissegemsestraat behouden als reserve voor andere functies.
Over de Tientjesstraat wordt niet gerept.  Kruiskouter-Leiemeersen:  optie openhouden voor beperkte afwerking van het woonuitbreidingsgebied.

Heule
1.  Maddens
Roeselaarsestraat.
2.  CBS
Roeselaarsestraat: volledig schrappen of klein deel behouden.

Kooigem
1.  Maddens
Koninklijkestraat, Molentjesstraat.
2.  CBS
Koninklijkesraat: verder onderzoek nodig vooraleer over tot gedeeltelijke schrapping (erfgoedwaarde Monument Brouwershol).
Ja,  Molentjesstraat schrappen als woonuitbreidingsgebied.

Rollegem
1. Maddens
Tombroekstraat.
2.  CBS
Idem.

Aalbeke
1.  Maddens
Lauwsestraat, Zevekotetsraat, Papeye.
2.  CBS
Zevekotestraat: kan geschrapt met herbestemming van penruimtefunctie of dagcreatie.  Oplossing zoeken voor planschade. Voor Papeye nog visie te bepalen.
Lauwsestraat kan geschrapt.

Marke
1.  Maddens
Kloosterstraat, Populierenhof.
2.  CBS
Kloosterstraat: visie nog te bepalen.
Populierenhof: schrappen met eventueel randafwerking.

Sente
1.  Maddens
Sint-Katherinestraat
2.  CBS
Sint- Katherinestraat is gespreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Een gezamenlijk standpunt is nodig.