Nieuw evenement in verkiezingsjaar op komst: PLAY !

Er is sinds 12 juli al zonder ruchtbaarheid een projectleider aangesteld met een contract tot eind volgend jaar.  Het gaat om Karen Wulgaert uit Evergem.  Zij is master Grafisch Vormgever  en volgde een postgraduaat Tentoonstellingen en Beheer Actuele Kunst.
Het evenement gaat volgend VERKIEZINGSjaar door op verscheidene  plaatsen: Kortrijk Weide, Broelkaai en diverse pleinen.
De tentoonstelling “Play” gaat over het beleven van hedendaagse kunst in de openbare ruimte en zal via creatieve ingrepen de stedelijk ontwikkelingen belichten.  Op het parcours komen (vaak interactieve) installaties  en films die het fenomeen “spel” vanuit een humanistische, wetenschappelijke ooghoek ontleden.  (Citaat.)
“Play” wordt gerealiseerd in coproductie met B-Part en lokale partners zoals Bubox, Dash, Buda KC, vzw Buda, Wilde Westen.

Voor dit jaar is de loonkost van de projectleider ingeschreven als een personeelsuitgave, maar voor volgend jaar met 50.000 euro in mindering gebracht op de toelage voor de Stedelijke Musea.
Heeft de Raad van Bestuur van de Musea (meervoud)  – we hebben er nog één – daar wel weet van?  (Die exploitatietoelage bedraagt nu 121.250 euro.)