Een belasting die de Kortrijkse burger niet voelt maar wel geweldig veel opbrengt

We kijken er telkens weer van op.
De belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen (zeg maar: allerlei vormen van reclamedrukwerk) garandeert iedere maand opnieuw een gigantische opbrengst voor Stad.
Een overzicht voor het lopende jaar.  Met telkens het aantal fysieke of rechtspersonen die een opdracht gaven aan de drukker of producent.

Januari:  140.531 euro  (voor  77 ingeschrevenen)
Februari:  133.753 euro  (72)
Maart:  191.280 euro (109)
Het eerste kwartaal van dit jaar bracht dus al 465.564 euro op.
Met april erbij (156.483 euro met 86 ingeschrevenen) is de opbrengst van het ‘tertiaal’ 622.047 euro.

De belasting wordt vastgesteld op 0,06 euro per verspreid exemplaar.
Voor drukwerken die ten minste 48 maal per jaar verschijnen met minstens 20 verschillende adverteerders en een vast redactioneel gedeelte) gaat het om 0,0125 euro per exemplaar.
Er zijn vrijstellingen mogelijk:
–  voor publicaties met tenminste 50% redactionele tekst;
–  voor handelaars die hinder ondervinden vanwege grote infrastructuurwerken met een duur van meer dan twee maanden.

Wie geen aangifte doet van het aantal verspreide exemplaren wordt belast op een forfaitair bepaald aantal brievenbussen.
Ter info (toestand volgens het reglement dan):

Kortrijk:  24.404
Bissegem:  2.573
Heule:  5.335
Bellegem:  1.838
Kooigem:  396
Marke:  3.569
Rollegem:  1.254
Aalbeke:  1.455