De cumulaties van de VLD-burgemeester en VLD-schepenen

Woord vooraf.
De lijst van mandaten, ambten en beroepen  van de N-VA-schepenen in 2016 is al verschenen in een vorige editie van deze krant.
Opvallend was het grote aantal cumulaties van Rudolphe Scherpereel.  
4 bezoldigde posten (waarvan 1 beroep) en 17 onbezoldigd (op de website van Stad slechts 12 vermeld.)
An Vandersteene heeft er traditioneel 3 bezoldigd en 5 onbezoldigd.  
En Kelly Detavernier is het glad vergeten om haar vier onbezoldigde mandaten aan te geven bij het Rekenhof.  Of ze wist het niet,  Het kan.  Ze staan dan ook niet in het Staatsblad van 11 augustus.  Ze heeft 4 bezoldigde functies (1 beroep).

Vincent Van Quickenborne

Totaal: 11
Bezoldigd (5)
federaal volksvertegenwoordiger
voorzitter van  een commissie in het parlement
burgemeester
advocaat (jawel!)
expert NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Onbezoldigd (6)
ondervoorzitter Eurometropool
vertegenwoordiger Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
lid van het VLD-partijbestuur
bestuurslid lokale VLD
co-voorzitter vzw Citymarketing en Toerisme
vzw Designregio Kortrijk

Op de website van Stad heeft men het over 4 betaalde mandaten en 3 onbetaalde.
In 2015 gaf de burgemeester slecht 2 onbezoldigde mandaten aan.

Wout Maddens

Totaal:  6
Bezoldigd (3)
schepen
bestuurder huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Lauwe
bestuurder Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
Onbezoldigd (3)
voorzitter AGB SOK
voorzitter nv XOM
voorzitter nv Pandenfonds

In 2015 had Maddens 2 bezoldigde functies.  Bijgekomen: Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.

Koen Byttebier

Totaal:  8
Bezoldigd (3)
schepen
bestuurder Leiedal
zaakvoerder bvba Xenia (beroep)
Onbezoldigd (5)
Resoc Zuid-West-Vlaanderen
lid van het bureau Eurometropool
bestuurslid lokale VLD
voorzitter vzw De Kortrijkzaan
voorzitter vzw My Machine

Byttebier is intussen opgevolgd als schepen door Arne Vandendriessche.
Maar hij blijft wel voorzitter van de intercommunale Leiedal.

Voormalig schepen Marie-Claire Vandenbulcke is nog aangifteplichtig vanwege haar mandaten bij intercommunales.  Traditioneel heeft zij 5 betaalde mandaten:
– gemeenteraadslid
– bestuurder bij IMOG
– bestuurder bij Psilon én lid van het directiecomité
– bestuurder bij Parko.
En even traditioneel heeft zij geen enkel onbezoldigd mandaat.

 

 

 

 

Feeërieke luchtshow gepland op vlieghaven Kortrijk-Wevelgem

Als het weer het toelaat tenminste kunt u vrijdagavond 25 augustus op en rond het vliegveld van Wevelgem genieten van een wonderschoon, ongeëvenaard  schouwspel.   Soort kunstmatig noorderlicht.

Een duo (The Twisters)  luchtacrobatie gepaard  met kleurrijk vuurwerk en rook uit de vleugels.  En de vliegtuigen zelf zijn ook verlicht.
Een ongeziene vertoning.  Te zien ongeveer bij sunset dus zo rond 21u30.

Een en ander kadert in de feestelijkheden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het vliegveld EBKT.
Het uitermate gevulde programma van zaterdag 26 en zondag 27 augustus vindt u op de website www.100jarenvliegenwevelgem.com.  Gratis toegang!
O
p het internet zijn ook veel foto’s en films te vinden van The Twisters in volle actie Zie bijv. www.twisters-aerobatics.co.uk.
Toon die beelden misschien best even op voorhand aan uw kleine kindjes in de buurt, dan worden ze vrijdagavond niet nodeloos bang.

P.S.
Luchtacrobatie heeft niets te maken met stuntvliegen.  Acro is ballet.
Stuntvliegen is waaghalzerij.

Quote van de dag: “dit is geen topprioriteit”

Kortrijk (deelgemeente Marke) heeft ook een Cyriel Verschaevestraat.
Via de website van de ” Krant van West-Vlaanderen” liet schepen Philippe De Coene (SP.A) op 17 augustus laatstleden weten dat hij er persoonlijk voorstander van is om die naam te veranderen,  maar dat is “voor het bestuur geen topprioriteit”.

Natuurlijk niet.
Stel dat dit agendapunt (bijvoorbeeld door Groen…) zou ter sprake komen in de gemeenteraad van 11 september aanstaande, dan is het hek van de dam.
De tripartite  (met N-VA) valt in duigen.
Zij overleeft namelijk nog nipt dankzij de steun (de stemmen) van twee ex-VlaamsBelangers.
Hoe zouden die zgn. onafhankelijke twee raadsleden gaan stemmen bij zo’n explosief dossier?  En voormalig N-VA-schepen Catherine Waelkens? En de huidige VB’er Steve Vanneste???

Het wordt binnen de lokale  N-VA-partij en het bestuur (zo’n ruziemakers!) gegarandeerd een heel heikel punt.
Ook binnen het College van Burgemeester en Schepenen met een aartsflamingant als Rudolphe Scherpereel en bleiter AN zouden de gemoederen moeilijk te bedaren zijn.
Niet voor niets zegt de als dusdanig  algemeen erkende bevoegde schepen van cultuur An Vandersteene (N-VA) in “Het Laatste Nieuws” (19 augustus, pag. 37) dat men de discussie niet opnieuw zal voeren.
Ja, zo zegt de schepen, Verschaeve koos wel de kant van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.  En dan volgt een heel potsierlijke en uitermate relevante opmerking om een en ander te verschonen.
“Maar ah, dat deden toen veel Vlamingen.”

Au fond is dit de quote van de dag?

P.S.
Weet uw wat destijds wel een topprioriteit was bij de SP.A-schepenen?
De open ruimte op de site van Kortrijk-Weide – nog voor die was ingericht – stante pede omdopen tot Nelson Madelaplein.

 

..

De cumulaties bij de Kortrijkse N-VA (2)

Begin 2016 was Catherina Waelkens (N-Va) nog een tijdje (tot 25 januari) schepen.  Vandaar dat zij toen nog aangifteplichtig was.
Bezoldigde mandaten toen ( 3)
– schepen (geniet nu  dientengevolge van dit pensioen)
– FIGGA
– AGB SOK
Onbezoldigd (1)
– nog een keer SOK

En  toen is  zij na veel beraad  opgevolgd door Kelly Detavernier

Bezoldigde Kelly dan (op de website van Stad slechts 3.)
– Schepen (vanaf  25 januari).
– IMOG
– bestuurder én lid van het directiecomité WIV
– meewerkende echtgenoot in interieurbedrijf

Onbezoldigde Kelly:
NUL in Staatsblad van 11 augustus – zie pag. 259.
Hoe is dat mogelijk??
)
Volgens de website van Stad:
– co-voorzitter vzw FIK
– cvba Bitlar
– vzw Toerisme Leiestreek
– Leiedal (Algemene Vergadering, moet niet eens aangegeven)

An Vandersteene
Bezoldigd (3)
– schepen
– HOWEST
– vzw OVSG
Onbezoldigd (5)
– bestuurder bij de plaatselijke partij
– voorzitter vzw Sportplus
– voorzitter AGB Buda
– voorzitter adviescomité Sculpturen in de Stad
– ondervoorzitter vzw Zuidwest

De recordhouder: Rudolphe Scherpereel
Bezoldigd (4)
– schepen
– Leiedal
– nv Luchthaven Kortrijk
– afgevaardigd bestuurder nv ERES
Onbezoldigd (17)
(Volgens de website van Stad 12 en die vergen 80 uren werk;)
– RESOC Zuid-West-Vlaanderen
– vzw Ontmoetingscentra
– vzw Toerisme Leiestreek
– twee functies bij UNIZO
– cvba Kortrijk XPO
– vzw XIM en XOM
– BITLAR
– handelsdistrict Kortrijk
– MIC Vlaanderen
– vzw Mobiel
– nv én vzw Ondernemerscentra
– voorzitter Regionaal Overleg Platform Leren en Werken
– SOK
– voorzitter Toerisme en City Marketing Kortrijk

Piet Lombaerts is geen schepen, maar omdat hij bestuurder is bij intercommunales toch aangifteplichtig.
Bezoldigd (4)
– voorzitter gemeenteraad (dubbel presentiegeld!)
Gaselwest
– Eandis
– advocaat
Onbezoldigd (2)
– vzw Buda
– voorzitter vzw Stedelijke Musea

En dan hebben we nog Vlaams parlementslid en woelwater en ijdeltuit Axel Ronse.
(Hij heeft nu een woonst in Kortrijk.)
Bezoldigd (2)
– parlementslid
– voorzitter van commissie in het parlement
Onbezoldigd (4)
– drie functies binnen de N-VA (voorzitter plaatselijke afdeling, lid van de partijraad, bestuurder arrondissement)
– Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik

 

De cumulaties bij de N-VA-fractie / maar met een woordje vooraf

We beginnen met die fractie uit de zogenaamde meerderheid (de tripartite!) omdat zij de waarlijk meest ambetante, woelige partij is in Kortrijk.
Door toedoen van ons  pertinent vloms parlementslid  Axel Ronse (toen nog niet eens Kortrijkzaan) is Steve Vanneste (concurrent, non-conformist, deviant) uit de partij gezet.  In oktober vorig jaar heeft Steve  zich dan bekend tot het Vlaams Blok, omgedoopt tot  Belang.
En dan hebben we nog voormalig N-VA-schepen  Catherine Waelkens die begin 2016 spontaan als dusdanig ontslag nam.  Naar verluidt (ze zegt het zelf) omdat ze gewoon niets te zeggen had en een aantal collega’s aanzag als potverteerders.

We kunnen het niet genoeg herhalen, ook al omdat de “embedded press” er in het geheel niet over rept.
Dit bestuur van een centrumstad heeft decretaal gezien geen meerderheid meer. En dat staat nog altijd niet in de landelijke pers.

Het getuigt van heel veel lef (volksbedrog) dat het College zich steevast een stadscoalitie durft te noemen.

Bij de verkiezingen van 2012 behaalde de triparite samen 26.240 stemmen op 50.534.  Dat is  slechts 51,9 procent. Een nipte meerderheid van 22 zetels op 41.
Intussen  zijn nu er nu niet minder dan vier onafhankelijke raadsleden.
Twee ex-VB’er (met 3.772 stemmen in 2012) en twee ex-N-VA’ers (met 1.776 stemmen).

Als we die stemmen van de vier onafhankelijken  in mindering brengen heeft de zgn.  tripartite  nog 21.392 stemmen oftewel 42,3 procent van de kiezers.
En de gazetten blijven het maar hebben over “de stadscoalitie”…

Tja, dat moesten we toch nog een keer zeggen.
Dat moest ons toch nog eens van het hart.
Morgen dus pas meer over de cumulaties bij de N-VA.
Rudolphe Scherpereel is op zijn sokken een kampioenmandaathouder.
Wanneer doet hij dat allemaal?  Want hij heeft nog een beroep ook.

De cumulaties bij de Kortrijkse oppositie in 2016

CD&V
We vinden drie gemeenteraadsleden die aangifteplichtig zijn (waarvan één ook parlementslid).
Voor de volledigheid vermelden we nog gouverneur Carl Decaluwé en parlementslid plus deelsenator Sabine de Bethune

Roel Deseyn (totaal: 7)

Bezoldigd (2):
– volksvertegenwoordiger (federaal)
– raadslid

Onbezoldigd (5)
– twee functies binnen zijn partij
– bestuurder KH Sint-Leonardzonen
– bestuurder vzw Media
– voorzitter vzw Tuinhier

Jean de Bethune (totaal 25)

Bezoldigd (9):
– bestendigd gedeputeerde
– raadslid
– bestuurder Leiedal
– bestuurder en lid van het directiecomité WIV (vliegveld)
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– voorzitter POM West-Vlaanderen
– voorzitter Academie voor de KMO
– bestuurder nv ILKW

Onbezoldigd (16):
– ondervoorzitter RESOC
– lid van het bureau  Eurometropool
– voorzitter ERSV West-Vlanderen
– bestuurder cvba Kortrijk XPO
– voorzitter nv Winkelcentrum
– voorzitter vzw XIM
– voorzitter Stichting de Bethune
– voorzitter vzw Parochiale Werken Marke
– voorzitter nv Kasteel ‘t Hooghe
– voorzitter Kerkraad Marke
– bestuurder Muziekvereniging vzw Sint-Jan
– voorzitter vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen
– voorzitter nv Ondernemerscentrum Kortrijk
– voorzitter nv RTW
– zaakvoerder bcba Ter Looveren
– voorzitter Theater Antigone

Lieven Lybeer (totaal 13)

Bezoldigd (8):
– provincieraadslid
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder cvba Eigen Gift Eigen Hulp
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– lid van de politieraad
– bestuurder cvba Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
– bestuurder Howest

Onbezoldigd (5):
– lid van de schoolraad BuSO De Kouter
– voorzitter vzw Karweibedrijf
– bestuurder Kringloopcentrum en vzw Constructief
– bestuurder vzw Mobiel
– voorzitter vzw PWA

Sabine de Bethune (totaal 13)

Had twee bezoldigde functies in 2016: Vlaams Parlementslid en lid van het bureau van de Senaat als deelsenator.
Daarnaast nog 9 onbezoldigde mandaten,  maar niet echt van plaatselijk belang.

Carl Decaluwé (totaal 16)

Slecht één bezoldigde functie: gouverneur !
Daarnaast nog 15 onbezoldigd.
We vermelden er slechts 2 van: lid van het bestuurscomité van de KULAK en voorzitter van de West-Vlaamse Politieschool .

GROEN
Ja!  Er is een Groen gemeenteraadslid met aangifteplichtige mandaten!
Dat komt omdat hij bestuurder is bij een intercommunale.

Mattias Vandemaele

Bezoldigd (3):
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder parkeerbedrijf Parko (nu niet meer)
Vergeten: aangifte van beroep.

Onbezoldigd (geen)

 

 

 

 

 

De cumulaties van Kortrijkse politiekers

Vandaag 11  augustus verschenen in het Staatsblad (eerste editie) de aangiften van de cumulaties in 2016 van politici en bepaalde andere Belgische notabelen.  900 bladzijden lang.
Doe geen moeite om op te zoeken hoe het gestaan is met onze Kortrijkse politiekers.
Wij doen het helemaal voor u, beste (trouwe) lezer van kortrijkwatcher.
Bedankt voor het kijken, straks.  Morgen of overmorgen.

Evolutie van de boeten bij het parkeerbedrijf Parko

Een bepaald soort van “boete” is in het jargon van Parko “naheffing” genoemd.  Voor dit soort van boeten betaalt men 25 euro.
Het gaat om overtredingen inzake parkeerduur of het niet betalen van het geldend tarief in betalende zones.
Men onderscheidt eigenlijk vier soorten van naheffingen:
op betalend parkeren, op de termijn in de blauwe zone (of er ligt geen blauwe schijf), op plaatshouder gemeentelijke parkeerkaart (bewonersparkeren) , op extra kort parkeren (P30 – shop and go).

In 2016 zijn er resp. 48.210,  5.745, 2.748, 14.741 naheffingen opgemaakt
Totaal: 71.444 overtredingen geconstateerd.

Evolutie van het aantal naheffingen (vaststellingen) over een periode van vijf jaar:
– 2012:  59.668
– 2013:  63.266 (eerste jaar van de tripartite)
– 2014:  80.069
– 2015:  70.091
– 2016:  71.444
Over die naheffingen lopen er zéér veel bezwaarschriften binnen bij het schepencollege.  En die worden pas maanden later behandeld.  Meestal (bijna altijd) krijgen de klagers geen gelijk.
Hebben ook geen weet van precedenten om hun verdediging te ondersteunen.
Dat is niet eerlijk.

Opbrengst van de naheffingen:
– 2012:  870.548 euro
– 2013:  1.136.619 euro (de nieuwe coalitie aan het bewind)
– 2014:  1. 699.517 euro
– 2015:  1.466.175 euro
– 2016:  1.499. 944 euro

GAS
Sinds 2015 hebben  bepaalde erkende vaststellers (nu 19 !) bij de parkeerwachters de bevoegdheid om parkeerinbreuken tegen stilstaan en parkeren  middels Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) te beteugelen.  Ook voor overtredingen betreffende verkeersborden C3 (verboden toegang) en F103 (voetgangerszone), vastgesteld met camera’s.
Concreet zijn er 20 vormen van foutparkeren van de eerste categorie (bijv. niet rechts parkeren t.o.v. de rijrichting), en 4 vormen van foutparkeren van de tweede categorie (bijv. parkeren op een plaats voor gehandicapten).  De GAS-boetes bedragen resp. niet minder dan 55 en 110 euro.
De hogere personeelsinzet leidt tot een sterk verhoogd aantal vaststellingen van parkeerinbreuken:  van 3.505 in 2015 tot  6.409 in 2016.
Opbrengst GAS stijgt opzienbarend:
– 2015:  220.550 euro (11 maanden)
– 2016: 651.640 euro

CONCLUSIE
Vorig jaar inde Parko voor 2.151.584 euro aan boeten.
Men zegge het voort.

Jaarverslag Parko opgesmukt door lokale journalist !

Kun je het in de journalistieke beroepsethiek nog bonter maken?
Zou er in heel Vlaanderen welgeteld één autonoom gemeentebedrijf (AGB) te vinden zijn dat zijn jaarverslag met bijgaande jaarrekening gepaard laat gaan met een (lovend) commentaarstuk  van  een plaatselijke journalist?
In Kortrijk kan dat dus.

Naast het ‘woord vooraf’ van Parko-voorzitter Axel Weydts (SPA-schepen) prijkt er in het jaarverslag 2016 een uitermate lovend stuk over de werking van het gemeentebedrijf.
De auteur is niemand minder dan Axel Vandenheede, een alom bekend redacteur bij de “Krant van West-Vlaanderen” (Kortrijks Handelsblad).
In dat stuk roemt hij het parkeerbedrijf als zijnde een “revolutionaire firma”.  Voorzitter Weydts krijgt alle mogelijke  lofbetuigingen toegezwaaid.  En de conclusie luidt dat we met zijn allen in Kortrijk eindelijk eens blij moeten zijn met een parkeerbedrijf als Parko.

Beste Kortrijkzanen, of bezoekers of toeristen;
dat we geen klachten meer horen !

Dat een journalist zich daartoe (tot dit soort kruiperigheid) leent gaat bij alle vaste en streng deontologische opgeleide redactieleden  van kortrijkwatcher de petjes te boven.
Beseft  Vandenheede dan niet dat hij met zo’n wel nu heel letterlijk  “EMBEDDED” stuk zijn onafhankelijkheid totaal in het gedrang brengt?  Voortaan kan hij in zijn weekblad nog onmogelijk ook maar één kritisch artikel schrijven over het gevoerde beleid van schepen Weydts, en dat niet enkel  over zijn bevoegdheid inzake mobiliteit.  Tevens  over zijn functioneren als provincieraadslid en nog andere mandaten.

Omgekeerd begrijpen we ook niet dat een of andere schepen in het land  (buiten Kortrijk) het blijkbaar politiek totaal niet onzindelijk vindt om aan een journalist ook maar te vragen om in een jaarverslag van een gemeentebedrijf de lof te zingen over zijn beleid.
Axel !!
Je liet je toch niet betalen voor dat stuk?