Kortrijkwatcher overgoten met bagger

In  onze editie van 1 september hebben we netjes de mandaten opgesomd van de drie SP.A- schepenen plus van één SP.A-raadslid (Marc Lemaitre) omdat die is weggelopen met het hoogste aantal betaalde  mandaten (9) van alle Kortrijkse raadsleden.
We volgden daarbij getrouw de publicatie van het Staatsblad dd. 11 augustus ll.
DE BIJBEL VAN DE BELGISCHE STAAT.

Schepen Philippe De Coene wordt daar op pag. 78662 voor het jaar 2016 dan vermeld met één bezoldigd mandaat (als OCMW-voorzitter).
Ik vond dat eigenaardig want in het Staatsblad van 12 augustus  2016  kreeg hij op pag. 51310 voor het jaar 2015 twee bezoldigde mandaten toegekend, als schepen én als OCMW-voorzitter.  Ik gaf dat dan ook even zijdelings – pro memorie zeg maar – mee  in mijn commentaarstuk van 1 september.
Iemand had lont geroken om de  stadsblog ‘kortrijkwatcher’ den duvel aan te doen.

Op FB reageerde De Coene  heel berispend met te zeggen dat dit niet kon vanwege het OCMW-decreet.  Dat ik dat niet wist zeg!
Inmiddels volgde er een sliert van wel een dertigtal reacties.  Naast de kwestie.
Heisa en commotie alom.  Een horde  van (met name voorspelbare) acolieten pakte uit met akelige, platte hatelijkheden tegen mijn persoon.  We besparen u een bloemlezing van al die bagger.  Ook van de reacties die een stuitend gebrek van kunde verraden over politiek.

Niemand richtte zijn  pijlen op het Rekenhof.

Blijft de vraag hoe het Rekenhof tot tweemaal toe  deze fout kon maken.
Des te meer omdat het Rekenhof de ingediende lijsten van gemeenteraadsleden laat nazien door een zgn. “informatieverstrekker” , in dit geval de gemeentesecretaris.
Heeft hij de fout gemaakt of die niet gezien??

We vroegen aan De Coene inzage in de mandatenlijst die hij heeft opgestuurd  naar het Rekenhof. (Er is daar een geijkt formulier voor beschikbaar.)  Geen antwoord.
We weten ook niet of De Coene bijvoorbeeld vorig jaar al een verzoek tot verbetering heeft ingediend bij het Rekenhof. (Zo’n verzoek kan zelfs door derden gebeuren!)

Intussen is De Coene en zijn volgelingen er pertinent in geslaagd om de kern van mijn betoog in de weblog ‘kortrijkwatcher’ te verdoezelen.  Dat was de bedoeling zeker?
Au fond ging mijn stuk aldaar ESSENTIEEL over enkele merkwaardige vaststellingen bij de cumulaties van de SPA-fractie.
De (socialistische) partij heeft binnen de tripatite en van heel de Raad het hoogste aantal mandaten bemachtigd, zowel bij de bezoldigde als de onbezoldigde functies.
Schepen Weydts heeft 8 betaalde mandaten en werd hierdoor in het weekblad Knack aangehaald als een van de grootste ‘graaiers’ bij de schepenen van de centrumsteden.  Zijn reactie op mijn stuk was totaal beneden enig niveau.  Beschamend. (Terwijl ik hem in een andere bijdrage  absoluut geen ‘graaier’ heb genoemd, wel iemand die teveel hooi op zijn vork nam.)
En dan heb je nog het bijzondere feit dat een ‘gewoon’ raadslid (van de SP.A) het hoogste aantal mandaten in de wacht heeft gesleept. Van Marc Lemaitre in kwestie geen woord op FB, nochtans dagelijks zijn lijfblad.  Geen kik.
“Kortrijk links bekeken” bestaat niet meer.