239 erkende culturele en socio-culturele verenigingen !

Er zijn 239 culturele en socio-culturele verenigingen die  een geldig werkingsverslag  hebben ingediend voor het werkjaar 2016.
Zij krijgen daarvoor nu een eerste schijf subsidies uitbetaald. Een forfaitair bedrag van 225 euro.  (Totaal dus 53.775 euro.)
Volgens een reglement van 2010  krijgen de verenigingen die daarvoor kozen in het najaar  nog een tweede schijf op basis van een puntensysteem waarbij men meer dan 225 euro kan krijgen indien men voldoende activiteiten heeft ontplooid.