Die overschotdoosjes roepen veel vragen op ! (2)

Een lezeres vroeg of die overschotdoosjes voor restorestjes ook bestand zijn tegen soep.  Op het eerste zicht een onzinnige vraag.  Maar toch.  Waarom immers drukt men de inhoud van de doos uit in milliliter? Ml is geen SI-eenheid , en als het symbool dan toch nog eens gebruikt wordt gaat om verpakkingen voor vloeibare levensmiddelen.
Vraag blijft dus waarom de stadsadministratie niet gewoon gewag maakt van “gourmet bags” met een inhoud van 1.000 cm³?

Andere vragen waarop de redactie van kortrijkwatcher het antwoord schuldig blijft.
–  Waar zal men die 20.000 dozen opstapelen?
–  Hoe zal de distributie gebeuren ?
–  Moeten de exploitanten van restaurants die zelf ophalen?
–  Moeten zij die betalen of krijgt men ze gratis?
–  Krijgt ieder restaurant een zelfde aantal dozen?
–  Wat als de voorraad is uitgeput?

De meest zinnige vraag was of het aankopen en bedelen van overschotdoosjes  wel een kerntaak is van een gemeente of stad.
Een bedenking nog.
Voor de restauranthouders is het bezit van overschotdoosjes op zichzelf al commercieel een goede zaak.
Het kan nu niet meer dat twee cliënten in de zaak slechts één portie of één menu (met twee bestekken) bestellen met als voorwendsel dat zij het voorgeschotelde  toch niet geheel zullen kunnen opeten.