De centen van KVK (1)

Onze regionale gazetten hebben het daar nooit over.
Nu bepaalde megalomanen erover peinzen om een nieuw voetbalstadium te bouwen op het industrieterrein Evolis met tot 20.000 plaatsen (!) en voor een som van afgerond 50 miljoen euro is het weerom tijd om NOG EEN KEER de laatste jaarrekening van KVK (de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’) met het ondernemersnummer BE0475.349.587) te bekijken.
Te vinden op de balanscentrale van de Nationale Bank.
Die meest recente jaarrekening slaat op het boekjaar van 01-07-2015 tot 30-06-2016 en is uiteraard een momentopname.  Goedgekeurd door de algemene vergadering van 03-12-2016.
Als er hierna cijfers tussen haakjes te lezen vallen, gaan die over het vorige boekjaar.

De balans is gestegen: 6.413.361 euro (4.720.473).
( Zowel de vaste als de vlottende activa zijn verhoogd.)
–  Eigen vermogen gestegen:  2.563.011  (1.894.955)
–  Schulden:  3.024.151  (2.072.069)
–  Liquiditeit:  75% (74%)
–  Solvabiliteit:  39,97%  (40,14%)

Enkele voorname gegevens uit de resultatenrekening.
–  Omzet (bedrijfsopbrengsten) is ietwat gedaald:  4.409.348  (4.805.807)
Het aandeel van de transfers, de verkoop van tickets en seats, catering, sponsoring, marchandising, opbrengst van TV-gelden kennen we niet.
– Bedrijfskosten fel gestegen:  13.601.217  (10.673.729)
–  Dit ligt o.a. aan de personeelskosten:  7.464.881  (5.827.552)
–  Bedrijfswinst gestegen boven het miljoen:  1.117.572  (963.044)
–  Winst van het boekjaar:  857.001  (762.782)
–  Te bestemmen winst gedaald wegens overboeking naar reserves:  526.951  (762.782)

Aan de hand van een lijvig stuk in het weekblad Trends van 27 juli (pag. 17-21) kunnen we enkele cijfers (bedragen) vergelijken met die van andere clubs.  Zie onze volgende editie.