Toelagen 2017 na budgetwijziging

Opvallende stijgingen:
– Stedelijke musea:  121.250 – 139.250
– Schouwburg:  176.259 – 186.850
– Culturele instellingen: 346.322 – 435.434 (Wilde Westen krijgt nu 50.700 euro. De Kreun valt weg.)
– Jongerenatelier:  172.000 – 180.000
– vzw Feest in Kortrijk:  403.000 – 453.000 (Schepen Arne zou steeds méér doen met steeds minder.)
– Grote sportmanifestaties:  100.000 – 130.000
– vzw AJKO:  47.906 – 72.000
– Zomerschool AJKO:  4.000 – 8.000
– Ondernemers kinderopvang:  29.600 – 59.600

Niet gestegen, maar interessant om te weten:
–  vzw Toerisme:  373.600
–  Kerkfabrieken:  1.371.584
–  Werkingskosten politiezone VLAS:  14.356.388
–  Brandweerzone Fluvia:  3.354.303
–  KVK:  233.312 (volgt index)
–  Bijdrage OCMW:  12.849.233
–  Toelage vzw Mentor:  90.000  

Gedaald:
–  Kortrijk Congé:  25.000 –  5.000  ( BESTAAT NIET MEER.)
–  Sportplus:  150.000 – 88.420
MAAR GROTE  KOSTEN OM VAN kORTRIJK een van de vele SPORTSTEDEN IN EUROPA TE MAKEN.
–  vzw De Warande:  81.031 – 65.931