De hoogste stadstoelagen voor dit jaar (minstens 150.000 euro)

(Tussen haakjes het bedrag van vorig jaar.)
Het totaal van de exploitatietoelagen bedraagt 49.776.359 euro  ( 49.213.024)

Werkingskosten politiezone VLAS:  14.499.929   (14.356.368)

Bijdrage OCMW: 12.959.270   (12.849.233)
(Jaarlijks een stijging van 3 procent.)

Beheers- en werkingskosten IMOG:  3.629.916   (3.662.504)

Werkingskosten brandweerzone Fluvia:  3.401.692   (3.354.303)

De 18 kerkfabrieken samen  1.246.920   (1.371.548)
(O.L.Vrouw krijgt het meest:  163.453.)

Toelagen SOK:  1.189.820   (1.292.000)

Premies veilig en duurzaam wonen:  800.000   (1.125.000)

vzw Feest in Kortrijk:  703.000   (453.000)
(Schepen Arne – tevens co-voorzitter van FIK – had als verkiezingsslogan: “steeds meer doen met steeds minder”.) 

Project Play (kunstenfestival) :  380.000   (nieuw)

BID plus commercieel plan:  375.000   ((idem)

Project leren en werken plus ongekwalificeerde uitstroom:  305.243   (299.743)

Lokale diensteneconomie:  280.000   (235.000)

Schouwburg:  253.822   (304.457)

KVK:  235.975   (233.312)

vzw Toerisme:  228.600   (373.600)

Huursubsidies De Poort:  222.000   (idem)

Leiedal:  200.653   (187.926)

Restauratiepremies beschermde gebouwen:  200.000   (148.470)

vzw Jongerenatelier:  180.000   (idem)

vzw Sportplus:  175.000  (88.428)
(Normaliter 150.000  maar vorig jaar inlevering wegens deelname aan  de kandidatuur “Europese Sportstad”.) 

Hoogste sportmanifestaties:  150.000   (190.158)

vzw Designregio:  150.000    (idem)