Een alternatieve bevraging van de Kortrijkse kiezer

Het zgn. “Team Burgemeester” beoogt van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken (wat dit mogelijk zou kunnen betekenen is niet uitgelegd), en wil dit potverdorie simpelweg bereiken door te polsen naar een aantal ideeën (wensen) van de Kortrijkanen zelf.
Banale, simpele, losse en uitermate persoonlijke verzuchtingen.
Plotseling onverklaarbare keuzes.

Daartoe heeft de POPULISTISCHE  kiesvereniging (het “team” is géén partij meer) een publieke bevraging gelanceerd, omvattende tien vragen.
Kortrijkwatcher vindt die lijst nogal subjectief en veelal naast de kwestie.  Au fond : politiek kinderachtig.
Vandaar hieronder onze alternatieve  – meer prangende –  vragenlijst.
Antwoorden met ja/neen/geen mening.

1.  Vindt u het compatibel dat de toekomstige burgemeester van een centrumstad tegelijk nog parlementariër is en tevens voorzitter van een parlementaire commissie?
2.  In deze bestuursperiode heeft de tripartite drie nieuwe belastingen ingevoerd en twee bestaande verhoogd.  Kan het volgende bestuur deze trend verder zetten?
3. Mag het nieuwe politiecommissariaat aan de Renaat De Rudderlaan meer kosten dan het vroegere project op Kortrijk-Weide?
4.  De opmaak van de eerste begroting voor het jaar 2013 heeft vele maanden geduurd.  Vindt u het goed dat dit opnieuw zo zal gebeuren voor het budget van 2019?
5.  Kunnen we niet beter de mobiliteit in  de stad verhogen door de ondergrondse parkings via de aanleg van ondergrondse tunnels met elkaar te verbinden?
6.  Bent u voorstander van de ‘Community Land Trust’?
7.  Zo’n een tiental hoge ambtenaren zijn het tijdens deze bestuursperiode afgetrapt.  Kan die uittocht nog bestendigd?
8.  Is de uitbesteding van werken of diensten  (outsourcing) een goede methode om de personeelskost te doen dalen?
9.  Gaan we de verhuurders die geen prijs vermelden op de affiche “te huur” bedenken met een GAS?
10.  Plaatselijke kranten brengen steeds minder verslag uit over de gemeenteraden.  Een goede zaak?
.