Drugbeleid in Kortrijk

In maart 2010 startte in Kortrijk een zogenaamde “antenne” van het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) van Oostende,  (Er is nu ook zo’n antenne in Roeselare.)
Dat drugbeleid is niet zozeer onmiddellijk gericht op een doorgedreven ontwenningskuur maar zorgt wel voor een medische en sociale en psychologische ondersteuning van druggebruikers die om een of andere reden elders geen hulp (willen) vinden. Men doet aan “harm reduction”.
Het MSOC werkt daarbij samen met andere drughulpverlenende organisaties uit de provincie: vzw Kompas en De Sleutel.

In 2016 waren er in  95 cliënten “in begeleiding” in het MSOC Kortrijk. (Contactpunt in het voormalige Achturenhuis langs de spoorweg.)  Ongeveer 65% mannen en 15% vrouwen.  In 2017 waren er 102 cliënten.  Er is namelijk een intakestop.   (Waarom?)  Nieuwe dossiers worden verwezen naar Kompas of MSOC Oostende,
Hoofdproblematiek is heroïne, aangevuld met problematisch gebruik van alcohol en medicatie.
Vanuit de stad wordt tegenwoordig een budget van 16.825 euro ter beschikking gesteld op de rekening van het CAW ZWVL.  Er wordt nog altijd gewacht op een RIZIV erkenning…