Sperperiode en de meeste foto’s in de plaatselijke gazet

Tijdens de sperperiode die loopt van 1 juli tot en met de dag van de verkiezingen zijn de verkiezingsuitgaven beperkt.
In Kortrijk mag een lijst maximaal 120 euro uitgeven per kiezer die  is ingeschreven op de kiezerslijst.  En de uitgaven van een individuele  kandidaat mogen (in Kortrijk) maximaal 0,030 euro per kiezer bedragen.

Zaak is dus om tijdens die sperperiode zoveel mogelijk van pas te komen in de pers (liefst met foto) want die publicaties kunnen natuurlijk niet beschouwd worden als verkiezingsuitgaven.
Puur uit nieuwsgierigheid is onze stagiair-reporter gaan natellen hoeveel keer Kortrijkse kandidaten de voorbije maand ter sprake kwamen  (in beeld kwamen)  in twee lokale gazetten:  “Het Laatste Nieuws” en het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” (Kortrijks Handelsblad).  (Hij is wel al beginnen tellen in het laatste weekend van juni want die kranten worden nog gelezen in de eerste week van juli.)

Het record aantal foto’s kregen de lijsttrekkers van de SP. A en van de kiesvereniging genaamd “Team Burgemeester”.   Elk 5 foto’s.

Vincent Van Quickeborne haalde zelfs de nationale bladzijden van HLN waarbij hij  op een WC zit, gemaakt van logo-blokjes.  Moet kunnen in een centrumstad.  Verder staat hij in portret in verband met een of ander voorgenomen trajectcontrole,  het voornemen om van Kortrijk een Europese culturele hoofdstad te maken (hier samen met schepen Wout Maddens en niet met de N-VA-schepen van cultuur),  verouderde toeristische borden (samen met N-VA schepen Scherpereel).

Philippe De Coene kwam in beeld in verband met een mogelijke verhoging van het leefloon, kinderfietsen, luchtkwaliteit, lage emissiezone (samen met schepen Herrewyn),  de eventuele overkap van de E17.

Opvallend was dat (in onze telling althans, als we ons niet vergissen) in de maand juli geen enkele kandidaat van de CD&V in die twee gazetten in beeld kwam.
Ook niemand van het Vlaams Belang, maar van die partij was er in de beschouwde gazetten wel tweemaal een ingezonden tekst te lezen (zonder lichtbeelden) over de mogelijk nieuwe moskee.

Van de tripartite-partij N-VA kreeg enkel schepen Kelly Detavernier en kandidaat Axel Ronse ter gelegenheid van 11 juli een eerder toevallige foto in de drukpers aan het Groeningemonument.

En nu we nog even kijken.  Groen  ook niet gezien in onze plaatselijke reguliere perse.  (Wel opvallend op FB.)

P.S.
De strijd om in de (sociale) media te komen  – ook onderling binnen de partijen – zal pas losbranden na augustus.
Let er maar op.  We gaan nog wat meemaken.  Inhaalbewegingen.
Onze lokale persjongens zullen zich tegen politieke lobby’s en ingehuurde reclamebureaus mentaal en professioneel moeten verschansen.
We vrezen het ergste.