Er komt nog één raadszitting voor de verkiezing

Ja!
Op dinsdag 2 oktober krijgen we nog de voorbereidende raadscommissies.  (Die zijn openbaar maar er komt  geen kat.)
En dan krijgen we op maandag 8 oktober nog een gemeenteraadszitting.
Even opletten welk raadslid nog een of ander aanvullend punt zal indienen (een  vraag of een voorstel).
En op de zitting zelf kijken wie er al of niet het woord neemt.  En waarover.
Men kan daaruit afleiden welke fractie al of niet de hoop heeft opgegeven om te kunnen deelnemen aan een of andere coalitie.
Een belangrijk raadslid dat helemaal zwijgt hoopt op een schepenzetel.
We hebben dat ooit zeer concreet meegemaakt met de plotseling (meerdere zittingen) zwijgende  Philippe De Coene toen hij nog in de oppositie zat.

 

 

 

 

 

 

Nog vlug een tip voor het grote lijsttrekkersdebat (3)

Het zou kunnen dat u vanavond tot uw grote frustratie  geconfronteerd wordt met enige onwetendheid van uwentwege over de  Kortrijkse politiek.
U kunt daar niets aan doen.
Sins 2013 al leest u een lokale pers die volkomen volgzaam neerschrijft wat de coalitie VLD-SP.A en N-VA dicteert.  (Ook niet in staat is om enig weerwerk te bieden.)

U bent in de pers onvolledig ingelicht en kreeg daardoor weleens geheel verkeerde   (nogmaals: onvolledige) informatie.  Alleen  fervente lezers van onze stadsblog weten dit.  Er zijn ook dingen verzwegen die de tripartite niet beviel om openbaar  te maken.

Komt daarbij dat een lijsttrekker als Philippe De Coene  (SP.A) in debatten zeer overrompelend te  keer kan gaan. Zijn tactiek is dusdanig lang en uitweidend praten tot de vis in het water is verdronken.  Hij is tevens heel beslagen in het voorschotelen van halve (of 3/4) waarheden.

En dan heb je nog Vincent Van Quickenborne (zonder partij!).
Hij durft zelfs gehele onwaarheden vertellen.  Die voor onwetenden als dusdanig niet zijn te herkennen.  En als u hem daar zou kunnen aan herinneren zal hij in een franse koleire schieten.
Overigens heb je ongeveer of helemaal gelijk als hij zich kwaad maakt en met zijn armen begint te zwaaien. Of veel te luid gaat praten.  Met één vinger omhoog zijn betoog kracht bijzet.
En als hij een zin begint met “eerlijk gezegd” is enig alertheid geboden.

P.S.
De redactie van kortrijkwatcher is op studiereis . Maar met enige tool kunt u zo nodig wellicht onze krant raadplegen tijdens of na het debat?

 

De Leiewerken Anders Bekeken

Geert Vandepitte (werkte voor de krant “De Tijd”) woont aan het Albertpark en heeft vanwege de Leiewerken al vele, vele jaren te kampen met wateroverlast. Pompt per dag 10.000 liter uit de kelder naar boven.  (Procedures blijven aanslepen.)
Vandaar dat hij  zich nu “man met de pomp” noemt.

Geert is nu gestart met een blog getiteld “De Leiewerken anders bekeken”.
Een ongelooflijk goed gedocumenteerd verhaal over de ellenlange (voor)geschiedenis van de verbreding van de Leie in stad en de aanleg van de 7 bruggen.
Een kafkaiaans en bijwijlen hilarisch verhaal. Over onkunde en ruzies en belangenbehartiging.  En met de namen en eigenschappen van de prota-  en antagonisten!

De pers moet er alleszins iets mee aanvangen.
Feiten uit zijn document kunnen zeker van pas komen in het komende grote lijsttrekkersdebat.

P.S.
Zie nog https://man-met-de-pomp.be

Nog wat tips voor het grote lijsttrekkersdebat (2)

We gooien dus nog wat topics op tafel die het beleid van de tripartite kleur gaven en vragen daarbij hoe het daarmee zit, na al die jaren.
(Let wel: de burgemeester zal voortdurend beklemtonen dat we het over de toekomst moeten hebben.)

De belastingen
Die zouden dus niet stijgen. Dat is in zoverre waar wat betreft de tarieven voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing.
Maar kan de burgemeester zich nog herinneren welke drie totaal nieuwe belastingen er alreeds in 2013 werden ingevoerd? En welke andere, bestaande belastingen er intussen zijn verhoogd?

Het personeelsbeleid
–  Het personeelsbestand zou met 104 sterk verminderen. (1 op 3 vertrekkende medewerkers zou men niet meer vervangen.)
Is die doelstelling bereikt?
En als het aantal medewerkers dan toch is gedaald, zou dit dan niet kunnen komen door het opgaan van het brandweerpersoneel in Fluvia, door outsourcing (naar Leiedal, studieburaus, sociale economie, SOK)?
–  Ook de personeelsuitgaven zouden sterk dalen. Is dat zo?
Of zijn ze toch gestegen niettegenstaande al die gevallen van outsourcing?

De armoedebestrijding
–  Daar zou men miljoenen tegenaan gooien in de  gehele bestuursperiode. Stand van zaken?
–  Grote doelstelling was de daling van de kinderarmoede.
Hoe staat het met de index van Kind en Gezin?

De investeringen
De bedoeling was dat Stad alleen al in de zes jaar van de legislatuur 160 miljoen zou investeren.
Zal men dit kunnen realiseren? Hoever staan we nu?

De schulden
–  De burgemeester heeft ooit uitgeroepen dat hij Stad tegen 2016 zou schuldenvrij maken.
Wat bedoelde hij daar juist mee? Dat een budget in het boekjaar zou in evenwicht zijn?
–  Als de schuldenlast van Stad zou verminderd zijn, kan dat dan liggen aan de lage realisatiegraad inzake investeringen?
–  Hoe staat het met de schuldenlast van de zgn. ‘satellieten’: het Sok, Parko, het OCMW?

Het nieuwe politiegebouw
Het oude plan om een politiecommissariaat te bouwen op Kortijk Weide werd verworpen.  Dat was te duur.
Hoeveel zal het nieuwe gebouw nu kosten (incl. de aankoop van het pand Howest)?  En wat was de oorspronkelijke raming alweer?

Tips voor het grote lijsttrekkersdebat (1)

Er zijn al een paar debatten tussen lokale kopstukken achter de rug maar waarschijnlijk wordt dat debat van woensdag 26 september het belangrijkste.
Om 20 uur in “Kamer L” (waar JCI nu zit) gelegen in de  Sint-Amandslaan 24.
De moderator is de – laat het ons even zo stellen –  de eerder links georiënteerde politicoloog Nicolas Bouteca.
De prof is toch redelijk goed op de hoogte van de Kortrijkse politiek, maar het is altijd mogelijk dat hij een of ander onderwerp uit  het oog verliest.

Hierna dus enkele tips om “in de groep te gooien”.
De realisaties in een bestuursperiode  dient men af te meten aan wat de bewindvoerders altijd hebben gesteld als prioritaire doelstellingen.  Vandaar enkele mogelijke vragen.   Om die vragen of bemerkingen wat nader te stofferen, of om een repliek te beoordelen kunt u eventueel de archieven van deze stadsblog “kortrijkwatcher” raadplegen.

Maar we zouden toch eerst even inleidend vragen aan de burgemeester waar hij het lef bleef halen om zijn tripartite door de jaren heen te bestempelen als zijnde een “stadscoalitie”. 
In 2012 haalden de drie partijen samen slechts een nipte meerderheid van 51 procent.  En sinds enige tijd heeft zijn ploeg (in zetels) geeneens een  meerderheid meer in de gemeenteraad.  Ongezien in een centrumstad.   Goed verzwegen in de (ook de nationale) pers.  Bijna geen Kortrijkzaan die dit weet.

N-VA-schepen Waelkens nam ontslag omdat “ze toch niets had te zeggen”.  N-VA-raadslid Vanneste werd genadeloos uit de partij gezet.
Sindsdien moet de tripartite bij stemmingen  gered worden door twee ex-VB’ers die zich een lidkaart van de N-VA hebben aangeschaft.  (Dat is al een keer niet gelukt… Weet de burgemeester daar nog van?)
En als u echt in de clinch wilt gaan en olie op het vuur gooien kunt u aan de ongetwijfeld aanwezige SP.A-schepen Philippe De Coene vragen of hij niet onwel wordt bij het zien dat ex- VB’er Maarten Seynaeve de tripartite steunt.  (De arme Maarten werd indertijd door de schepen gewoon uitgescholden  telkens als hij het woord nam.)

Het is mogelijk dat u de gemoederen nog meer wilt ophitsen.
Vraag  dan een keer hoe het komt dat ook de plaatselijke pers het nog altijd trouw en loyaal heeft over de ‘stadscoalitie’ en de “meerderheidspartijen”.  Verdient zij dan toch het predicaat “embedded press”?

En nu het vuur in de pan is geslagen wilt u zeker nog horen van de burgemeester welke van de drie fracties van de tripartite de meeste (en meest ingrijpende) beleidsdaden heeft kunnen doorvoeren  en daarmee ook het grootste deel van het stadsbudget heeft opgeslokt.

(Wordt vervolgd.)

Een voormalig dubbelinterview met de lijsttrekkers

We waren het glad vergeten, maar een trouwe lezer (nog wel een persjongen!)  heeft dit aan ons  gememoreerd.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 verscheen er in “De Tijd” (29 september 2012) een uitvoerig dubbelinterview met Stefaan De Clerck en Vincent Van Quickenborne.
De titel was een uitspraak van uitdager Van Quickenborne:  “Er is straks maar één keuze:  hij of ik.”

Het ging er bijwijlen nogal bitsig aan toe, maar we willen het hier even specifiek hebben over een vraag en het bijgaand antwoord inzake een mogelijk voorakkoord in 2012.
De vraag aan Q luidde:
“Volgens sommigen heeft u een voorakkoord met N-VA en SP.A, de enige realistische manier om de dominantie van de CD&V te breken.”
Antwoord van Q:
“CD&V praat inderdaad nogal veel over een voorakkoord de laatste dagen. Ook hier heeft de partij aan mijn mouw getrokken om met een voorakkoord Stefaan als burgemeester te kunnen houden. Maar het is de kiezer die de kaarten zal schudden. Behalve met extreem rechts sta ik open voor gesprekken met iedereen.”

Nieuwe vraag aan Q:
“Dus ook met NV-A? Uw partijgenoten Guy Verhofstadt en Karel De Gucht zijn daar nochtans geen voorstander van.”
Er volgt hierop een raar en raadselachtig antwoord van Q:
“Ik maak de rekening van andere partijen niet.”

Het curieuze aan dit stuk is nog wel de voorafgaande inzet (de ‘peptalk’ om ons aan te zetten tot het lezen van het interview).
Daar staat wat volgt:
“Krijgt Kortrijk na 150 jaar christen-democratisch bestuur een liberale burgemeester?
De Clerck wordt mogelijk buitenspel gezet door een coalitie van Open VLD – N-VA – SP.A”.  

 

Wist de interviewer al ergens van??

Een lijstje van de belastingen in Kortrijk

Woord vooraf
Telkenjare zegt de coalitie dat de belastingen niet verhogen.  Dat is zo voor wat betreft de aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting  en van de opcentiemen onroerende voorheffing.
Men zegt er nooit bij dat de tripartite van in den beginne drie geheel nieuwe (niet bedrijfsvriendelijke)  belastingen heeft ingevoerd en van andere reeds bestaande de tarieven soms heeft verhoogd. (En dan zwijgen we nog geheel over de verhoogde retributies.)
Zie hierna in de lijst.

Belastingen specifiek voor bedrijven  (12)
– Oppervlakte commerciële vestigingen in het centrum
– Filmvoorstellingen
– Heffing op geldautomaten  (nieuw)
–  Gebruik openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (nieuw: sampling – 200 euro per dag)
–  Opcentiemen op de verkrotting
–  Opcentiemen onroerende voorheffing
–  Reclameborden (nieuw: tarief op wisselende beelden
–  Reclamedrukwerk (verhoogde tarieven)
–  Taxis
–  Terrassen op openbaar domein
–  Verstrekken van logies (nieuw)
–  Verwaarloosde woningen en gebouwen


Belastingen voor burgers (15)
–  Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
–  Afgifte administratieve stukken (verhogingen)
–  Afkoppelen hemelwater (verhogingen)
–  Conformiteitsattest
–  Leegstandheffing  op woningen en gebouwen
–  Ontgravingen
–  Opcentiemen op de verkrotting
–  Opcentiemen onroerende voorheffing
–  Sluikstorten
–  Openen en verbreden van straten
–  Rioleringswerken
–  Straatparkeren
–  Verhaalbelasting op voetpadbedekking
–  Verhaalbelasting op de wegbedekking
–  Verwaarloosde woningen en gebouwen

Eindafrekening van een onafgewerkt Overbekeplein.

Ga maar eens kijken (dan is er toch nog wat volk).
Aan de gaanderij is niks gedaan en de overdekte gang is troosteloos leeg.
Niettemin heeft het schepencollege het behaagd om een voorlopige oplevering te aanvaarden met een bijhorende eindafrekening.

De aanbesteding voor de herinrichting van het plein is in juni 2017 gegund aan de firma NV Wegenbouw Ockier uit Kuurne voor een bedrag van 363.503 euro (btw exclusief) of 439.838 euro (met BTW).
De vermoedelijke hoeveelheid in meer en in min is 87.417 euro.
Meerwerken zijn onder meer te wijten aan de extra aanleg van de groenzone Boerenhol, egalisatiewerken en het verbreden van de zitbankelementen.  Het groenonderhoud dat loopt over 2 jaar zit ook in de eindafrekening vervat.

Uiteindelijk komen we aan een eindbedrag van 485.233 euro of met BTW 587.132 euro.
De uitgevoerde meerwerken beperken zich tot 9,44 % van het gunningsbedrag.
Was het wat meer geweest, dan zou de kwestie terug voor de gemeenteraad moeten komen.  Nu kraait er geen haan naar.