Tips voor het grote lijsttrekkersdebat (1)

Er zijn al een paar debatten tussen lokale kopstukken achter de rug maar waarschijnlijk wordt dat debat van woensdag 26 september het belangrijkste.
Om 20 uur in “Kamer L” (waar JCI nu zit) gelegen in de  Sint-Amandslaan 24.
De moderator is de – laat het ons even zo stellen –  de eerder links georiënteerde politicoloog Nicolas Bouteca.
De prof is toch redelijk goed op de hoogte van de Kortrijkse politiek, maar het is altijd mogelijk dat hij een of ander onderwerp uit  het oog verliest.

Hierna dus enkele tips om “in de groep te gooien”.
De realisaties in een bestuursperiode  dient men af te meten aan wat de bewindvoerders altijd hebben gesteld als prioritaire doelstellingen.  Vandaar enkele mogelijke vragen.   Om die vragen of bemerkingen wat nader te stofferen, of om een repliek te beoordelen kunt u eventueel de archieven van deze stadsblog “kortrijkwatcher” raadplegen.

Maar we zouden toch eerst even inleidend vragen aan de burgemeester waar hij het lef bleef halen om zijn tripartite door de jaren heen te bestempelen als zijnde een “stadscoalitie”. 
In 2012 haalden de drie partijen samen slechts een nipte meerderheid van 51 procent.  En sinds enige tijd heeft zijn ploeg (in zetels) geeneens een  meerderheid meer in de gemeenteraad.  Ongezien in een centrumstad.   Goed verzwegen in de (ook de nationale) pers.  Bijna geen Kortrijkzaan die dit weet.

N-VA-schepen Waelkens nam ontslag omdat “ze toch niets had te zeggen”.  N-VA-raadslid Vanneste werd genadeloos uit de partij gezet.
Sindsdien moet de tripartite bij stemmingen  gered worden door twee ex-VB’ers die zich een lidkaart van de N-VA hebben aangeschaft.  (Dat is al een keer niet gelukt… Weet de burgemeester daar nog van?)
En als u echt in de clinch wilt gaan en olie op het vuur gooien kunt u aan de ongetwijfeld aanwezige SP.A-schepen Philippe De Coene vragen of hij niet onwel wordt bij het zien dat ex- VB’er Maarten Seynaeve de tripartite steunt.  (De arme Maarten werd indertijd door de schepen gewoon uitgescholden  telkens als hij het woord nam.)

Het is mogelijk dat u de gemoederen nog meer wilt ophitsen.
Vraag  dan een keer hoe het komt dat ook de plaatselijke pers het nog altijd trouw en loyaal heeft over de ‘stadscoalitie’ en de “meerderheidspartijen”.  Verdient zij dan toch het predicaat “embedded press”?

En nu het vuur in de pan is geslagen wilt u zeker nog horen van de burgemeester welke van de drie fracties van de tripartite de meeste (en meest ingrijpende) beleidsdaden heeft kunnen doorvoeren  en daarmee ook het grootste deel van het stadsbudget heeft opgeslokt.

(Wordt vervolgd.)