Nog wat tips voor het grote lijsttrekkersdebat (2)

We gooien dus nog wat topics op tafel die het beleid van de tripartite kleur gaven en vragen daarbij hoe het daarmee zit, na al die jaren.
(Let wel: de burgemeester zal voortdurend beklemtonen dat we het over de toekomst moeten hebben.)

De belastingen
Die zouden dus niet stijgen. Dat is in zoverre waar wat betreft de tarieven voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing.
Maar kan de burgemeester zich nog herinneren welke drie totaal nieuwe belastingen er alreeds in 2013 werden ingevoerd? En welke andere, bestaande belastingen er intussen zijn verhoogd?

Het personeelsbeleid
–  Het personeelsbestand zou met 104 sterk verminderen. (1 op 3 vertrekkende medewerkers zou men niet meer vervangen.)
Is die doelstelling bereikt?
En als het aantal medewerkers dan toch is gedaald, zou dit dan niet kunnen komen door het opgaan van het brandweerpersoneel in Fluvia, door outsourcing (naar Leiedal, studieburaus, sociale economie, SOK)?
–  Ook de personeelsuitgaven zouden sterk dalen. Is dat zo?
Of zijn ze toch gestegen niettegenstaande al die gevallen van outsourcing?

De armoedebestrijding
–  Daar zou men miljoenen tegenaan gooien in de  gehele bestuursperiode. Stand van zaken?
–  Grote doelstelling was de daling van de kinderarmoede.
Hoe staat het met de index van Kind en Gezin?

De investeringen
De bedoeling was dat Stad alleen al in de zes jaar van de legislatuur 160 miljoen zou investeren.
Zal men dit kunnen realiseren? Hoever staan we nu?

De schulden
–  De burgemeester heeft ooit uitgeroepen dat hij Stad tegen 2016 zou schuldenvrij maken.
Wat bedoelde hij daar juist mee? Dat een budget in het boekjaar zou in evenwicht zijn?
–  Als de schuldenlast van Stad zou verminderd zijn, kan dat dan liggen aan de lage realisatiegraad inzake investeringen?
–  Hoe staat het met de schuldenlast van de zgn. ‘satellieten’: het Sok, Parko, het OCMW?

Het nieuwe politiegebouw
Het oude plan om een politiecommissariaat te bouwen op Kortijk Weide werd verworpen.  Dat was te duur.
Hoeveel zal het nieuwe gebouw nu kosten (incl. de aankoop van het pand Howest)?  En wat was de oorspronkelijke raming alweer?