Aantal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en 2012

Eerst de cijfers van dit jaar, tussen haakjes die van 2012.

Ingeschreven kiezers:  57.269  (57.492)
Uitgebrachte stemmen (incl. blanco):  52.375 = 91,5 %  (51.761 = 90,03 %)
Blanco:  1.516 = 2,9 %  (1.227 = 2,37 %)
Geldige stemmen:  50.859 = 97,1 %  (50.534 = 97,63 %)

P.S.
In Kortrijk kon men niet ongeldig stemmen op de computer.