Enkele wijzigingen in de toelagen van 2018

Ja, op het laatste nippertje is er in zitting van 10 december nog een wijziging van het budget 2018 gebeurd. Zelden gezien, zeker wat betreft de exploitatietoelagen.
Hierna wat meer opvallende wijzigingen.  Eerst het oorsponkelijk voorziene bedrag, dan het gewijzigd bedrag. Voor wie het aanbelangt…

  •  vzw Toerisme:  228.600 – 235.860
  •  Erediensten:  1.246.920 – 1.227.816
  •  Brandweerzone Fluvia:  3.401.692 – 3.290.6546
  •  Zwembad S&R Kortrijk Zwevegem:  nul – 60.500
  •  Sociale economie:  517.527 – 473.000
  •  Kinderopvang Ondernemers:  50.000 – 7.500
  • Occasionele kinderopvang:  30.000 – nul
  • Parkeergelden:  4.400.000 – 3.500.000
  • Hangar K:  nul – 100.000 
  • Monumentenzorg:  260.000 – 50.000

P.S.

Nogal veel investeringstoelagen zijn ook gewijzigd.
Voor een volgend stukje. 
En het totaal van het investeringsuitgaven is fel gedaald: van 49.280.797 naar slechts 23.035.285 euro.  Het is onze lokale pers volkomen ontgaan.