Tweede tripartite doet alweer aan volksverlakkerij (2)

Volgens de N-VA-schepen van Financiën Kelly Detavernier zal Stad+OCMW+de autonome gemeentebedrijven(zoals SOK, Parko)+de gemeentelijke vzw’s (zoals Sportplus, de musea) deze lopende bestuursperiode voor 164 miljoen euro investeren. En zij zegt dat dit 11,8 miljoen meer is dan in de vorige legislatuur (152,2 miljoen).
Dat is eigenlijk niet veel!
Wij herinneren ons geheel andere bedragen.

In december 2013 had de vorige tripartite het triomfantelijk over een bedrag van 235 miljoen investeringen vanwege Stad+OCMW+de politiezone VLAS+Parko.
Stad alleen al zou 160 miljoen ophoesten.
(Pas in mei zullen we aan de hand van de jaarrekening 2018 te weten komen of dit begrotingscijfer is behaald. Volgens onze berekeningen zal dit niet lukken aangezien de realisatiegraad van de bestedingen in bepaalde jaren veel te laag was.)

In de gemeenteraad van december 2017 was er sprake van een ware investeringsgolf. Voor de periode van zes jaren (2013-2019) begrootte men voor niet minder dan 278 miljoen euro aan investeringen.
Vergelijk nu maar even dat bedrag met de cijfers van de schepen van Financiën.

Mogen we een keer iets vragen aan Kelly Detavernier?
Vertel nu eens de waarheid over de investeringen in de vorige bestuursperiode. Geef ons tenminste voor Stad en het OCMW – jaar na jaar – de begrote (geraamde) investeringsuitgaven en daarnaast dan wat in werkelijkheid in die jaren is gerealiseerd.
Alstublieft! Doe dat een keer!…