Onduidelijkheden rondom het nieuwe kerkenplan (1)

We moeten ons eerst weer even kwaad maken, zie maar.
Vandaag bespreekt de gemeenteraad de fase 2 van het kerkenplan waar men met behulp van een studiebureau al minsten vier jaar aan heeft gewerkt. De pers kreeg alweer de primeur over her- of nevenbestemming voor 19 kerken van de 24.
In de toelichting van het punt op de dagorde van de gemeenteraad wordt over die plannen in het geheel niet gerept. De burgers en raadsleden krijgen een verwijzing naar een niet te raadplegen bijlage over de draagwijdte van het kerkenplan. Een andere bijlage omvat “de goedkeuring” van het bisdom. Ook niet te lezen.

Die zgn “goedkeuring” van het bisdom is al een eerste onduidelijkheid die vanavond in de gemeenteraad zou moeten uitgeklaard worden.
In de aflevering van “De Zevende Dag” van gisteren 31 maart vertelde de burgemeester dat het kerkenplan is tot stand gekomen “in consensus” met het bisdom. De redactie van “De Zevende Dag” was wel zo alert om hieromtrent even het bisdom te contacteren. En wat kreeg men van die kant te horen? “Het bisdom was geschrokken van dat plan!
Overigens is volgens de toelichting in de memorie van de gemeenteraad gen sprake van consensus. Er staat daar te lezen dat het plan tot stand kwam in overleg met vier parochiale entiteiten, twee voorzitters van de centrale kerkbesturen en vertegenwoordigers van stad en het studiebureau. Het plan kreeg daarna de goedkeuring van het bisdom.
“De Zevende Dag” legde dus nog wat meer het vuur aan de schenen van onze burgemeester en vroeg of of hij niet wat voortvarend was geweest en wel zeker was van die goedkeuring. Waarop Van Quickenborne kort en raadselachtig antwoordde: “Het is getekend.”

Maar wat is er eigenlijk ondertekend?
Dat is dan een tweede onduidelijkheid.
Deken Geert Morlion vond dat men zich eigenlijk nog in de “de fase van de intenties” bevond.
En waarlijk, als je de gazetten leest zijn nog maar weinig plannen echt concreet.
Volgens “Het Nieuwsblad” gaat het om 15 kerken waarvan men weet wat de bestemming zal worden. Volgens “Het Laatste Nieuws” is dit niet het geval.
Vier (of vijf?) kerken blijven gewoon dienst doen als kerk en de kerkgebouwen van Aalbeke en Bissegem krijgen een nevenbestemming. Dat is dus een totaal van 6 of 7 kerken waarvan de plannen nu waarlijk vast staan.

Over naar een derde onduidelijkheid.
Wat moet dat allemaal kosten?
De nog bestaande kerkfabrieken zullen zoals elk jaar nog wel hun nominatieve exploitatietoelage krijgen.
Maar wat met de kerken die herbestemd worden? Die worden in principe “aan de eredienst onttrokken” en eigendom van stad en moeten als dusdanig volkomen onderhouden worden? Of verkocht? Of deels verhuurd?
En wat zullen de kerken kosten die een herbestemming krijgen?
In “De Zevende Dag” maakte de burgemeester gewag van een investering van 10 miljoen euro, gespreid over 6 jaar. Hoe komt hij aan dat ronde bedrag als men van veel kerken nog niet helemaal weet wat ermee aan te vangen?