Kunstprojecten gepland voor dit jaar

Stad Kortrijk wil in 2030 culturele hoofdstad worden van Europa en stelt zich daarvoor kandidaat in 2023.
In afwachting staan er dit jaar al enkele projecten op stapel.
1.
Men zal de sculptuur Moeder Aarde II van Ann Deman kopen voor 170.000 euro. Dat liggend naakt aan de Leie kreeg stad in 2004 al “in bruikleen”. De betaling gebeurt gespreid en de bedragen zijn geïndexeerd. Dit jaar 65.000 en volgende jaren 55.000 en 50.000 euro.
2.
Herbestemming van de sculptuur “Groot Gebonden Marmer” van Paul Van Raefelgem. Het werk werd in 2009 weggehaald van het voorplein aan de Hallen en krijgt na wat omzwervingen eindelijk een plaats aan de vijver bij de begraafplaats op Hoog Kortrijk. Kostprijs voor de verhuis en de installatie: 20.000 euro.
3.
Graffitikunst op Kortrijk Weide.
Raming: 50.000 euro.
4.
De familie van José Vermeersch wil twee sculpturen schenken aan stad. Ze krijgen een plaats op het Vermeerschplein in Heule. Kostprijs voor de installatie: 5.820 euro.