Burgemeester informeert de Kortrijkse burger verkeerd inzake inzittenden in privéwagens

Vandaag liet burgemeester in een speech voor de sociale media weten dat alleen mensen die onder hetzelfde dak wonen zich voor een essentiële verplaatsing in dezelfde wagen mogen begeven. “Alle anderen niet en die zullen ook beboet worden”. (Hij vraagt ook om onregelmatigheden te melden aan de politie op nummer 1701.)
Dat is dus volkomen verkeerd wat de burgemeester beweert.
Een gezin mag volledig samen de wagen gebruiken. Ja. Gaat het niet om een gezin dan mogen er maximaal twee personen in de wagen zitten: de chauffeur en een passagier. De regelgeving zegt absoluut niet dat de tweede persoon een huisgenoot moet zijn.
Ik heb even gebeld naar 1701 (dienst administratie) om te vragen dat de politie (bijv. de korpschef) zou ingrijpen. Politie wil niets ondernemen (“we hebben wel iets anders te doen nu”) en zegt dat ik morgen zelf moet bellen naar het kabinet van de burgemeester.
Dan maar direct contact opgenomen met onze burgervader Vincent Van Quickenborne.
Zijn repliek:
– in zo’n korte speech kan ik niet alles in detail vertellen;
de politie zal de wet toepassen en daarom niet wat een burgemeester zegt.
Ja zeg!
Uiteindelijk zegt onze burgervader toe om zijn berichtgeving daaromtrent recht te zetten.
Eind goed, alles goed…

Gaat de gemeenteraad van april door? Hoe en waar?

Op de dagorde van het schepencollege van 30 maart is dit punt (nog) niet geagendeerd.
Normaal gezien is er op 20 april een gemeenteraad en op 14 april gebeuren de voorbereidende raadscommissies.
In Denderleeuw bijvoorbeeld gaat de gemeenteraad door in een grote zaal (met voldoende sociale afstand) en zonder publiek. Kortrijk zou dit ook kunnen doen. Maar met opname om live te bekijken.
Maar onze burgemeester is een echte ICT-freak en zou dus kunnen opteren voor het gebruik van de “virtual classroom” bij Barco. Kostprijs: 500 euro. Al onze raadsleden hebben een PC of laptop. Maar kan het publiek dan thuis meekijken?
Het blijft essentieel dat zowel de raadscommissies als de gemeenteraden in deze barre tijden op een of andere manier openbaar blijven of zijn.

Vaartzwemmen zal mogelijk worden

Het Kortrijkse schepencollege heeft vorige maandag in overleg met de vzw KTDC beslist dat in de toekomst zwemmen mogelijk zal zijn in de vaart Bossuit-Kortrijk tussen sluis 10 en 11. Dat is dus aan de Abdijkaai, vlakbij het open zwembad. Voor 2020 is hiervoor volgens actieplan 6.2.6 een krediet voorzien van 50.000 euro.

(In dit verband herinneren we er nogmaals aan dat het meerjarenplan 2020-2025 op pag.7 uitdrukkelijk zegt dat voor de ganse legislatuur middelen beschikbaar zijn voor de exploitatie van zowel het zwembad in Heule als het openluchtzwembad.)

PS.
KTDC staat voor Kortrijkse Triatlon- en Duatlon Club en geeft ook zwemtrainingen met het Aqua Protect3 Team.

Naar een “fietscrèche” in het winkel- en wandelgebied? (2)

Stad wil dus het pand Doorniksestraat 34 huren om het om te toveren tot een “servicefietsenstalling”. Maar in de fietsenstalling worden nog extra diensten (niet limitatief) aangeboden:
– lockers
– oplaadpunten voor elektrische fietsen
– fietsherstellingen
– fietsverhuur voor toeristen
– rolstoel- en buggyverhuur
– pakjesdienst/koerierdienst

De intentie is om een kortlopend huurcontact van drie jaar af te sluiten. want men wil op lange termijn een oplossing vinden ter hoogte van de Grote Markt. De gevraagde huurprijs bedraagt 3.000 euro per maand (36.000 euro per jaar oftewel 108.000 euro voor drie jaar).
Er moeten wel bijkomende investeringskosten gemaakt, geraamd op 48.000 euro (exclusief btw):
– glasvezelverbinding voor de camerabewaking;
– een geautomatiseerde toegang én de mogelijkheid van een afsluitbaar gedeelte voor betalende abonnees;
– een automatische uitgifte van rolstoelen, buggy’s en huurfietsen;
– een fietsherstelruimte.
De jaarlijkse exploitatiekosten (waaronder de huur) zouden 40.657 euro bedragen.

vzw Buda in vereffening ! (2)

Nog altijd nergens van gehoord?
Stad keurde in zitting van 9 augustus 2017 een samenwerkingovereenkomst goed met de vzw Buda.
Men had grootse plannen op dat eiland!
De opdracht voorde vzw luidde dat men de site zou uitbouwen tot een onderzoeks-, creatie- en presentatieplaats, niet enkel voor kunstenaars maar ook voor ondernemers, wetenschappers en actieve burgers van allerlei slag.
Stad had daar initieel 87.000 euro voor veil, met nog een bijkomende loonkost van 20.000 euro. Later is dat bedrag dan verhoogd naar 110.000 euro voor de werking 2018-2019. Nog meer. In het meerjarenplan 2020-2025 voorzag stad per jaar een subsidie van 135.000 euro. Maar dit wel op voorwaarde dat de vzw ook zelf voor externe financiering zou zorgen. Voor 100.000 euro namelijk.

Bij missive van 29 mei vorig jaar vroeg Stad dan maar een keer aan de vzw of dit misschien al enigszins was gelukt. Daar is nooit een bevredigend antwoord op gekomen! (Stad vindt eigenlijk dat de vzw zijn engagementen niet nakomt.)
Stad besloot dan maar abrupt deze maand maart om de samenwerking met de vzw Buda definitief stop te zetten en geen nieuwe overeenkomst meer af te sluiten.
De Raad van Bestuur besloot in vereffening te gaan.
Maar zonder tussenkomst van stad is zo’n vereffening deficitair.
Om faling te voorkomen, of een deficitaire vereffening te vermijden is stad toch nog bereid om de “overgangsperiode” (?) naar een “minnelijke schikking” te faciliteren met 50.000 euro.

P.S.
Dit is toch wel ergens een klap voor Kortrijk om de ambitie te staven om culturele hoofdstad te worden van Europa?


Studieopracht mobiliteitsplan mag wat kosten

Het actieplan van SP.a-schepen Axel Weydts komt er eindelijk aan.
En voor de winnende kandidaat van deze opdracht is in totaal de ronde som van 212.000 euro als richtbedrag voorzien.
Zo onderverdeeld:
– 121.000 euro voor het “vaste onderdeel” van de studie. Geen idee waarop dit slaat.
– 30.000 voor de “operationele onderdelen”: mobipunten (?) en “deelmobiliteit”.
– 61.000 euro voor het deel “privaat parkeren”.

Stel u voor dat het studiebureau tot de vaststelling komt dat de invoering van een lage emissiezone (LEZ) toch zin heeft…

Een geval van hogere wiskunde: de werkingssubsidie voor het nieuwe open zwembad

Enkele bollebozen die deze krant nog altijd lezen vragen hoe die jaarlijkse netto werkingssubsidie van 1.437.112,76 euro aan Lago voor het nieuwe zwembad wordt berekend.
We vonden daar wat gegevens over maar begrijpen die zelf niet. ZODUS. De nieuwe raadsleden van het Team Burgemeester zeker ook niet en ze zullen er ook niet en nooit naar vragen. (Ze vragen ook niet naar het rapport over de oorzaak van de brand.)
Men vertrekt van een bruto werkingssubsidie van 1.575.000 euro per jaar.
Geen idee waarop dit cijfer is gebaseerd, maar we zoeken verder.
Dit bedrag wordt verminderd met een rentevoordeel van 182.226,28 euro en zo komen we aan 1.392.733 euro. Hoe dit komt? Weet ikveel zeg…
De indexering van 66% is gebaseerd op de gezondheidsindex van mei 2016 en komt neer op 963.583,30 euro. De berekening daarvan gaat zo:
1.392.733 x 66% x 108,78/103,77.
Maar er is een niet geïndexeerd deel van 34%: 473.529,46 euro.
Awel ja.

Zo. Dat weten we dan alweer.