Naar een “fietscrèche” in het winkel- en wandelgebied ? (1)

Stad onderhandelt met de vastgoeddienstverlener CBRE over de huur van het pand Doorniksestraat 34 (dichtbij de Vlasmarkt) met het oog op het exploiteren van een service fietsenstalling (en meer) aldaar. DE droom van schepen Axel Weydts (SP.A).
Meer nieuws volgt nog.