Hoe ziet het schepencollege de gemeenteraad van april dan wel verlopen?

Digitaal !
De raadscommissies zouden normaal doorgaan op 14 april en de gemeenteraad op 20 april.
Maar het schepencollege wil de fysieke raadscommissies afgelasten en de raadsleden gewoon de mogelijkheid bieden om hun (technische) vragen vooraf te stellen via e-mail. (De dagorde van de raad krijgt men pas op 10 april.) Antwoorden op de gestelde vragen worden per e-mail bezorgd op 16 april.

Voor de gemeenteraad stipuleert de leidraad van het schepencollege dat er best zou gefocust op “dringende punten” en wil men de afspraak maken om geen interpellaties in te dienen. (Het bestuur heeft de eigenaardige gewoonte aangenomen om alle ingediende vragen of voorstellen of andere tussenkomsten te bestempelen als “interpellaties”.)
We hopen dat de fractieleiders die nog vanavond vergaderen (terwijl we dit schrijven) deze “leidraad” zullen verwerpen.
Gemeenteraden (en raadscommissies) zijn openbaar.
Vandaar dat het bestuur nagaat of het mogelijk is om de digitale zitting te livestreamen. Maar in elke geval wordt een geluidsopname gemaakt die beschikbaar wordt gesteld op de website van de stad.

Het schepencollege heeft nog enkele vergaderafspraken gemaakt.
Bijvoorbeeld:
– Gebruik van een laptop met ingebouwde webcam is aangeraden. Tablet of smartphone of Apple raadt men af. (Wat met raadsleden die een toestel bezitten zonder micro en camera?)
– De chatfunctie dient enkel om de aanwezigheid te bevestigen en om het woord te vragen.
– Er zijn altijd vier deelnemers van de vergadering in beeld. Dit zijn de laatste vier die aan het woord waren.
– Bij elk punt dat ter discussie staat vraagt de voorzitter aan de fractieleider naar het stemgedrag.

P.S.
Er komt een testvergadering op dinsdag 14 april om 19 uur.