Zal vaartzwemmen al mogelijk zijn vanaf 1 mei?

Zoals hier eerder al gemeld heeft het schepencollege beslist dat het alleszins voor sportieve zwemmers moet mogelijk zijn om te kunnen zwemmen in de vaart (het kanaal) Bossuit-Kortrijk ter hoogte van de Abdijkaai tussen sluis 10 en 11.
Dit is besloten in overleg met de Vlaamse Waterweg (beheerder van het kanaal) en met de club vzw ‘Kortrijkse Triatlon en Duatlon’ (KTDC), meer speciaal met de subafdeling ‘AguaProtect3 Team‘. Of zoiets.
De politieverordening hieromtrent werd al goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 januari 2020.

In Vlaanderen is er echter een algemeen zwemverbod in bevaarbare waterlopen van kracht. Vandaar het vermoeden dat de Nationale Veiligheidsraad morgen in het kader van de corona-crisis hierover in het geheel geen maatregelen zal treffen. Niets over zal zeggen, tenzij misschien heel zijdelings en interpreteerbaar.

Ons schepencollege heeft zeer onlangs aan ons Kortrijks Staatsblad (zijnde de lokale editie van Het Laatste Nieuws) – en niet eerst aan de raadsleden – laten weten welke kleine en grote evenementen zoal tijdens komende (zomer)periode zeker niet kunnen doorgaan. Over zwemmen geen woord, ook niet over de mogelijke nieuwe opening van het Lagobad , noch over het open zwembad, en ook niet over dat ‘vaartzwemmen’.
Nochtans is dus beslist dat het gebruik van de vaart zou lopen over een periode van 9 jaar met ingang van 1 mei van dit jaar tot uiterlijk 30 september. Tijdens de periode mei/juni (bijv.) zou men alle dagen kunnen zwemmen van 18 uur tot 21 uur en op zondag zelfs vanaf 7 tot 21 uur

Om specifieke redenen van openbare orde, veiligheid of andere omstandigheden kan de burgemeester desgevallend verbieden om aldaar te zwemmen. De datum van 1 mei nadert met rasse schreden, maar van de burgemeester horen we tot op heden nog niets over een mogelijk uitstel van de toelating.

P.S.
Toen we vernamen dat vaartzwemmen mogelijk zou worden was onze positivo-redactie héél enthousiast daarover. Nu evenwel niet zo dol meer, sinds we wat nadere details over de overeenkomst met de vzw KTDC beginnen te kennen.
We komen daar bij gelegenheid nog op terug, als er enig uitzicht is op de werkelijke opening van de vaart.
Twee voorname objecties kunnen we nu reeds melden:
– Om in de vaart te zwemmen moet men absoluut lid zijn van de club KTDC. En dat kost geld!
– De club KTDC krijgt ongeveer alles gratis. Er is géén gebruiksvergoeding verschuldigd, en Stad staat in voor de instapplaats, de waterzuivering, de infrastructuur (enz, enz.).
Hier is waarlijk sprake van een ontoelaatbaar leeuwenbeding.