Criminaliteitsbeeld in politiezone VLAS (2)

De PZ VLAS beslaat de gemeenten Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
Het verslag over de criminaliteit in de zone bestaat uit 37 pagina’s. We beperken ons tot enkele opmerkelijke gegevens.
We dachten ook van onze aandacht toe te spitsen op Kortrijk. Maar dit kan praktisch niet meer voor de diverse soorten misdrijven!! Een groot euvel! De juiste, accurate gegevens over criminaliteit in een centrumstad als Kortrijk kennen we dus niet… Worden ons (met opzet?) onthouden.

Het totaal aantal feiten met de procentuele groei.
Kortrijk
2015: 7.486
2016: 7006 (- 6%)
2017: 6.302 (- 10%)
2018: 7014 (+ 11%)
2019: 7.966 (+ 14%)
Kuurne
In de jaren 2017 en 2018 was er een negatieve groei.
In 2019 telde men 617 feiten met een positieve groei van + 10%.
Lendelede
In 2018 132 feiten (- 10%).
In 2019 quasi stabiel: 133 feiten.
Totaal voor de zone:
2016: 7.804 (- 4%)
2017: 7.045 (- 10%)
2018: 7.709 (+ 9%)
2019: 8.716 ( + 13%)

Ophelderingsgraad per jaar
Kortrijk
In 2015 slechts 60%.
In 2017 en 2018: 68%.
In 2019: 70%.
Kuurne en Lendelede hadden in 2015 en 2016 een heel lage ophelderingsgraad: resp. 57% en 46%. IN 2019 gaat het naar 69% en 67%.
Voor de gehele zone een gestage hogere ophelderingsgraad: van 60% in 2015 naar 70% in 2019.

Aantal feiten per klasse in de gehele zone
Eigendom
Na 2017 sterke stijging: van 3.229 naar 3.888 in 2019.
Persoon en gezin
Zéér sterke stijging in 2018 (+12%) en 2019 (+22%)
Bijzondere wetten: groot aantal feiten en sterke stijging in 2018 en 2019.
2018: 2252 (+10%)
2019: 2.506 (+11%)
Voor alle (5) klassen een stijging na een relatief “goed” jaar 2017.
De ophelderingsgraad is het slechts voor misdrijven in de klasse eigendom: slechts 40% in 2019.

Misdrijven tegen eigendom in de gehele zone
Grootste aantal feiten: diefstal.
– Zonder VZO
2019: 1.824 (+4%)
– Met VZO:
2019: 650 (-1%)
Ophelderingsgraad in de 10 subcategorieën misdrijven tegen eigendom is laag. In 2016 was dat nog 50%. In 2019 slechts 26%.

Inbraken (alweer in de gehele zone)
In bedrijven en openbare gebouwen dalende tendens.
Maar sinds 2017 niet meer in woninginbraken.
2018: 290 (+10%). Opheldering: 32%
2019: 308 (+6%). Opheldering: 28%.

Winkeldiefstallen (in de zone)
Stijgen voortdurend sinds 2015. Maar minder snel in 2018 (333) en 2019 (347).
Opheldering: 86%.

P.S.
In een volgend stuk wat gegevens over ietwat meer “pikante” misdrijven.