Opvallende misdrijven uit de recente criminaliteitsstatistiek (3)

Er eerst nogmaals op wijzen dat men nu geen onderscheid meer maakt in de feiten gepleegd op grondgebied Kortrijk of Kuurne of Lendelede. De cijfers slaan op de gehele politiezone VLAS. Aldus kunnen we niet vergelijken met andere centrumsteden. (Was dat de bedoeling?)
We brengen de gegevens van achtereenvolgens de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Vandalisme
694
706 (+2%)
526 (- 25%)
575 (+9%)
602 (+5%)
Informaticabedrog
33
43 (+30%)
53 (+23%)
69 (+30%)
159 (+40%)
Hacking
11
10 (-9%)
22 (+120%)
42 (+17%)
81 (+33%)
Fietsdiefstal
779
691 (-11%)
499 (-28%)
578 (+16%) 14% opgehelderd
611 (+6%) 28% opgehelderd
Winkeldiefstallen
252
279 (+11%)
315 (+13%)
333 (+6%) 86% opgehelderd
347 (+4%) 86% opgehelderd
Belaging
77
107 (+39%)
122 (+14%)
162 (+33%) 95% opgehelderd
208 (+28%) 96% opgehelderd
Slagen en verwondingen binnen familie
204
211 (+3%)
193 (-9%)
214 (+11%)
256 (+20%)
(Altijd voor 100% opgehelderd)
Openbare zedenschennis
32
23 (-13%)
54 (+135%)
39 (-28%) 72% opgehelderd
37 (-5%) 86% opgehelderd
Verkrachting (altijd zonder dood tot gevolg)
19
20 (+5%)
24 (+20%)
15 (-38%) 100% opgehelderd
19 (+27%) 84% opgehelderd
Bedreigingen
144
185 (+28%)
219 (+18%)
265 (+21%) 94% opgehelderd
336 (+27%) 95% opgehelderd
Drugs
780
834 (+7%)
705 (-15%)
823 (+17%)
866 (+5%)
Dronkenschap en alcohol
398
398
415 (+4%)
425 (+2%)
461 (+8%)
GAS (totaal)
246
226 (-8%)
263 (+16%)
250 (-5%)
335 (+34%)
GAS – natuurlijke behoefte doen op openbare plaatsen
119
127 (+7%)
153 (+20%)
127 (-17%)
112 (-12%)