Over de selectie van de TV Barozzi/Veiga, Koplamp-architecten, Tab Architects voor de kunst- en tentoonstellingssite in de Groeningeabdij (2)


Interessant om te lezen hoe die besluitvorming in zijn werk is gegaan.
Nu heel dat project rond “Museum X” (het nieuwe stadsmuseum na de sluiting van het Broelmuseum) op de sukkel is geraakt, heeft het stadsbestuur dan maar in arren moede (?) besloten om de hulp in te roepen van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.
Via een ‘Open Oproep’ koos hij – in overleg met de bouwheer! – in september 2019 uit talloze inzendingen vijf geschikte kandidaten. Allen Tijdelijke Verenigingen. Over de winnaar later meer. De Bouwmeester liet zich in zijn beoordeling bijstaan door de externe experten Pieter T’Jonck uit Heverlee (ir. architect, kunstcriticus, lesgever) en Frederik Mahieu (architect, kenner onroerend erfgoed).
In het projectverloop zijn daarna nog briefings, presentaties en offertes van de kandidaten gebeurd.
En meer nog.
Voorafgaand aan de (Kortrijkse) jury zijn de wedstrijdontwerpen nog voorgelegd voor advies aan 11 betrokken stadsmedewerkers.
En dat waren (u wilt dit toch zeker weten?):
– Bert Sabbe (projectleider team gebouwen)
– Isabelle De Jaegere (teamcoach musea)
– Mathieu Desmet (stadsarchitect, teamcoach team gebouwen)
– Stein Meulenijzer (vastgoedcoördinator)
– Dries Baekelandt (projectleider ruimtelijke ordening)
– Petra Famand (directeur Academie)
– Bernard Pauwels (conservator team musea)
– Rudy Vandeputte (coördinator publiek en exploitatie team musea)
– Ruth Deseyn (clustermanger cultuur)
– Christian Verdin (kabinetchef schepen cultuur)
– Chistophe Dardenne (technisch expert team gebouwen)

In die beoordelingsronde is de financiële check-up van de offertes en de ramingen door de firma Probam nog meegenomen.
En intussen was er in januari 2020 door het College al een team Gautier Platteau (3 personen) aangesteld als tijdelijke externe inhoudelijke experten, een team dat ook intensief was betrokken bij de beoordeling van de offertes.

Tenslotte is er finaal een jury samengesteld voor de definitieve keuze van de voorkeurbieder.
Ook naar de namen van die personen zijn onze lezers zeker benieuwd?
– Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester)
– Pieter T’jonck (extern expert van de Bouwmeester)
– Frederik Mahieu (consulent Onroerend Goed, ook extern expert bij de Bouwmeester)
– Bert Sabbe (onze projectleider team gebouwen)
– Isabelle De Jaeghere (onze teamcoach team musea)
– Gautier Platteau (onze nieuwe projectleider Groeningeabdij)
– Axel Ronse (onze N-VA-schepen van cultuur).

Zij hadden het dus voor het zeggen in het toekennen van de punten op basis van zes criteria, waaronder ook de kostprijs en de realisatietermijn.
Door de jury werden nog bijkomende vragen gesteld aan de voorkeuraanbieder, o.a. over het cruciale begrip en concept “stadsliving”.
Het tweede jurymoment viel dan op 28 februari 2020 en de beslissende keuze heeft het schepencollege dan goedgekeurd op 30 maart laatstleden.
Acht maanden na de ‘Open Oproep’ van de Bouwmeester. En vijf maanden na de keuze van vijf mogelijk geschikte kandidaten.

P.S.
Kortrijkwatcher zal het in volgende edities van deze krant nog hebben over de winnende ontwerper van de site en de kostprijs van dit (immers) groots project.