Over de voortschrijdende privatisering binnen de politiezone VLAS (1)

Pas met een persnota van 10 juli laatstleden heeft de PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) het bericht verspreid dat de “mobiele ploegen van Securitas een startbasis krijgen bij de politiezone”. Plus nog heel wat andere zaken die zeker niet geagendeerd waren in de politieraad van januari.
Het punt “samenwerking met Securitas” is namelijk al op 27 januari 2020 voorgelegd aan de politieraad. Een verslag daarvan is intussen nog altijd niet gepubliceerd zodat we niet weten wat de raadsleden hierbij zoal geopperd hebben, en zelfs niet weten of en hoe er is gestemd.
Het enige wat we intussen konden lezen op de website van de PZ was dat in de politieraad van 27 april (ja, april!) van dit jaar alles “zonder opmerkingen” is goedgekeurd. Niet te geloven!
Eigenlijk werkt VLAS al sinds 4 maart 2019 samen met de private veiligheidssector, meer bepaald met SECURITAS. De politieraad heeft daartoe indertijd ingestemd op 25 februari 2019, en daar is wél een (interessant) verslag over te vinden. Komt hier later nog ter sprake hoor!

Hierna geven we puur weer voor welke taken de bewakingsfirma nu bevoegd is geraakt, en natuurlijk ook wat dit kost, want dit staat allemaal niet in de gazetten.
1. Dispatching.
De personeelsleden van Securitas (dat zijn dus burgers) kunnen nu in ‘real time’ de beschikbare beelden van onze huidige 200 veiligheidscamera’s en 23 slimme camera’s in en rond Kortrijk monitoren. Zij kunnen zelfs een eerste triage doen van de ANPR-hits die binnenkomen. Van maandag tot en met woensdag worden ze ingezet van 8 tot 22 uur, en voor de rest van de week tot 02 uur.
2. Call talking
De Securitas medewerkers binnen de dienst dispatchting behandelen ook de vele honderden binnenkomende telefonische oproepen, voor zover die van administratieve aard zijn. (De echte dispatchers doen de operationele oproepen.)
3. Onthaal
Momenteel werken in het onthaal 2 onthaalbedienden en 4 vrijwilligers; volgens een bepaalde uurregeling. Maar in het verleden had men vaak te maken met ziekteverzuim. Indien het onthaal niet bemand is, nemen de personeelsleden van Securitas het fysiek onthaal van de burgers op zich.
4. Veiligheidsrondes
Securitas doet veiligheidsrondes in en rond de politiecommissariaten. (En nog meer ook, waarover later.)

Volgens de toelichtingsnota bij de zitting van de politieraad van 27 januari 2020 is er evenwel nog een WERKPUNT.
De personeelsleden van de private bewakingsfirma hebben (het zijn waarlijk zichtbaar echte macho’s) nood aan opleiding om de onthaalfunctie “nog beter” te kunnen waarnemen. Een desbetreffende opleiding is reeds ingepland voor dit jaar. (Wie zal dat betalen?)
P.S.
Er is nog een werkpunt, enkel vermeld in de persnota van de politiezone.
Een politiedienst kan geen gedetailleerde politionele informatie doorgeven aan een private veiligheidsdienst. Het omgekeerde is wel mogelijk.
De korpschef Filip Devriendt zou minstens willen dat politie de informatie van de BIN’s, de WIN’s en de SAVE-netwerken kan doorgeven aan de Securitas-medewerkers. Maar daarvoor moet het wettelijk kader nog aangepast. Dat is pas ware privatisering!

K0STPRIJS
Vooraf dit.
Het contract met Securitas is eigenlijk al afgelopen op 3 maart van dit jaar. Maar het politiecollege heeft alreeds zijn toestemming gegeven om het contract te verlengen voor de duur van 1 jaar, meer bepaald van 4 maart 2020 tot en met 3 maart 2021.

In het budget van 2019 was er 255.000 euro voorzien om te kosten te betalen voor de samenwerking met de private veiligheid. Dat staat tenminste zo te lezen in de toelichting bij de zitting van 27 januari.
Maar in de toelichting van 25 februari 2019 (toen het eerste contract met Securitas werd goedgekeurd) had men het wel over een budget van 225.000 euro. De offerte van Securitas bedroeg 255.512 euro, incl. BTW. Er was dus een begrotingswijziging nodig voor 30.512 euro.

Intussen heeft de ervaring geleerd dat de zone gemiddeld 17.000 euro per maand betaalt voor de inzet van Securitas in de dispatching, plus nog 3.000 euro per maand voor de inzet in het onthaal. Die bedragen telkens vermenigvuldigen met 12. Dat brengt de kostprijs voor de begroting 2020 op 240.000 euro. (Uit hoeveel personeelsleden de poule bestaat weten we niet. Voorheen waren het er zes.)

GEEN MEERKOST
In de officiële nota van de PZ VLAS, gedateerd op vrijdag 10 juli 2020, staat onder punt 3.4 (pag. 4) als titel: KOSTELOOS.
Maar dat is héél dubbelzinnig: “aan deze uitbreiding van het partnership is zowel voor PZ Vlas als Securitas geen meerkost verbonden.” (Men wil waarschijnlijk zegge: de kosten zijn niet hoger dan vroeger.) Er was geen aanbesteding nodig was door gebruik te maken van het bestaande raamcontract. Overigens nooit geen evaluatie gezien.

(Wordt zeker vervolgd!)