Wat gebeurt er met (beleid)suggesties van Kortrijkzanen?

En dat we het niet weten!
Wellicht herinnert u zich dit nog even nog?
De tripartite kondigde met de klassieke tamtam en enorme bravoure in de geliefde pers aan dat Kortrijkzanen (ouder dat 16) in primeur jaarlijks zouden bevraagd worden over een of ander beleidsvoornemen.
Het eerste digitaal ‘referendum’ (een verkeerde term) kwam er op 14 oktober 2019 met de vraag (ongetwijfeld geïnspireerd door SP.A- schepen Axel Weydts) of we een maandelijkse autoloze zondag wilden in de “binnenstad”.

Er liepen 9.880 antwoorden binnen en 3.401 respondenten daarvan hadden er zelfs nog een of andere suggestie of vraag aan toegevoegd. Opmerkingen ongetwijfeld ook.
57 procent was evenwel tegen die invoering van zovele autoloze zondagen.
Na een ware barnum-reclame (pro!) van stadswege was dit resultaat een smadelijke nederlaag voor het bestuur, ten andere vooral te wijten aan schepen Weydts zelf die de zaak teveel rond zijn eigen(zinnig) optreden was gaan personaliseren. (Zo is hij wel!)
De vraagstelling was daarenboven nog verkeerd ook, en joeg daardoor de Kortrijkzanen de stuipen op het lijf . Men had het immers over de (hele) ‘binnenstad’ (laat is zeggen: alles binnen de kleine ring) terwijl de vraag – volgens de toelichting – enkel en alleen sloeg op de fietszone binnen (in) de binnenstad. Dat is iets helemaal anders.
Dit alles hier even pro memorie.

Maar we willen het eigenlijk ietwat hebben over het wedervaren van die 3.401 gedane suggesties.
Al kort na afloop van het zgn. referendum wou Wouter Vermeersch (voor’ wie het – dankzij onze embedded press – nog niet wist: Kortrijks fractieleider van het Vlaams Belang en federaal Kamerlid) een uitgebreide interpellatie houden over de uitslag en over de binnengelopen voorstellen en/of vragen.
Oeiejejoeie.
Dat kon niet!
Neen! Tiene, de gevreesde voorzitter van de gemeenteraad, stond weer eens als een sherpa (water- en bagagedrager) gelijk aan de zijde van het schepencollege. De interpellatie kon volgens haar pas nadat de vele suggesties door de stadsadministratie waren geturfd, geschift en geëvalueerd. Enz. En dat zou of kon blijkbaar toch nog maanden duren. Nog tot ergens in 2020.
Bij de tweede interpellatie van Vermeersch over de zaak (dit jaar maar datum vergeten) klonk het dat hij best toch nog wat geduld kon hebben. Men was er nog altijd wel mee bezig hoor (daar niet van hoori).
ZO.
We zijn intussen zeker tien maanden verder, en wat blijkt?
In antwoord op een schriftelijke vraag van de onvermoeibare Vermeersch moest het stadsbestuur toegeven dat er slechts een ‘steekproef’ werd uitgevoerd op 260 van die 3.401 suggesties.
Bij ons weten is er nog geen enkele beleidsactie uitgevoerd, voortvloeiend uit die suggesties. Als het anders is, dan moet Ruth Vandenberghe, de schepen van participatie, het maar eens zeggen. Kortrijk Spreekt!

P.S. (1)
Las u hierover al iets in onze plaatselijke gazetten? Had WTV een scoop? Of was dat voor onze ’embedded’ persjongens weer eens géén nieuws? (Vermeersch stuurde hierover een persbericht rond op 5 augustus.)

P.S. (2)
Wat wordt nu het onderwerp van de volgende digitale bevraging?
– Beloofd werd dat de Kortrijkse burgers voorstellen zouden kunnen doen.
Daar is helemaal niets van in huis gekomen.
– Uitdrukkelijk is (op vraag van CD&V-raadslid Jean De Bethune) ook stellig beloofd – door de burgemeester himself! – dat mogelijke vraagstellingen ter goedkeuring zouden voorgelegd aan de gemeenteraad. Welnu. Wil men opnieuw in oktober van dit jaar een digitale bevraging houden, dan moeten de mogelijke vragen dus zeker geagendeerd in de eerstkomende gemeenteraad van 14 september. En me dunkt nu zeker al ter sprake komen in het schepencollege. Ruth! Doe uw beste. Niet bang zijn. Heel ‘Kortrijk Spreekt’ staat achter u.