Hoe behandelen schepenen een salvo van mondelinge vragen?

Aan het eind van de zitting kunnen gemeenteraadsleden aan het College van Burgemeester en Schepenen (niet vooraf ingediende) mondelinge vragen stellen over allerhande meer actuele zaken. (Het gaat doorgans over trivia.)
In de gemeenteraad van september vuurde VB-factieleider Wouter Vermeersch in een hels tempo niet minder dan 6 vragen af, gericht aan diverse schepenen. Soort spervuur.
Algehele consternatie en verwarring op de schepenbank. Er viel een stilte van 51 seconden waarbij men duidelijk kon zien dat schepen Philippe De Coene het waarschijnlijk lastig had met een vraag die voor hem was bestemd, en daarom blijkbaar een of andere drastische ingreep (een schorsing?) vroeg aan de voorzitter van de Raad. Voorzitter Tiene Castelein wist het ook niet wat te doen.

Hierna de vragen met de replieken van de schepenen met cursief gedrukt bijwijlen enig feitelijk commentaar van kortrijkwatcher.

1. VRAAG.
In de media kon men lezen dat de aanleg van een park in de Groeningelaan en de inperking van de parking aldaar 450.000 euro zou kosten. Vanwaar dat bedrag? Is er misschien al een aanbesteding geweest?
ANTWOORD.
Schepen Axel Weydts (SP.A). Dat bedrag is een raming gemaakt door deskundigen, waarmee dan een budget wordt opgesteld. “Zo eenvoudig is dat.”
In het meerjarenplan is voor dit werk een budget van 1 miljoen euro voorzien, gespreid over meerdere jaren, – en nog niet voor dit jaar. Jawel, zo eenvoudig is dat. Uw geraamd budget zelf kennen.

2. VRAAG.
Klopt het dat de activiteiten van de Deelfabriek en van Stal 13 nog niet kunnen doorgaan in de oude brandweerkazerne omdat het gebouw niet brandveilig is?
ANTWOORD.
Schepen Philippe De Coene (SP.A) antwoordt in het geheel niet.
De voorzitter Tiene Castelein zegt dan maar: de vraag wordt onderzocht, antwoord zal volgen.
Vermeersch heeft dat al eens gevraagd en kreeg toen een volkomen verouderd rapport in handen waarbij het gebouw toen brandveilig werd verklaard.
En onlangs ontving hij een schriftelijk antwoord, volkomen naast de kwestie en zonder enig rapport van de brandweer. Een kluchtige zaak. Een brandweerkazerne die niet brandveilig is. Sinds hoelang?

3. VRAAG.
Is de Sint-Rochuskerk nu verkocht? Aan wie? En wat zal ermee gebeuren?
ANTWOORD.
Schepen Kelly Detavernier (N-VA). Ik kan dit niet bevestigen uit respect voor de discrete gesprekken.
In onze krant kortrijkwatcher is daarover al meermaals bericht. Maar we vinden de naam niet van de koper, hebben enkel een vermoeden.

4. VRAAG.
De straatnamen Koning Leopold II-laan en Cyriel Verschaevestraat gaan veranderen. Wat is de stand van zaken?
ANTWOORD.
Schepen Axel Ronse (N-VA). We gaan de kosten voor de ondernemers in die straten compenseren. Komt binnenkort voor in het schepencollege.
De schepen zegt dus niet hoe de nieuwe namen zullen luiden. Intussen zijn de naamwijzigingen in het College van 28 september goedgekeurd. Raadsleden hebben daar nog geen verslag van. Het zou kunnen dat persjongen Peter Lanssens van HLN het weerom eerder verneemt

5. VRAAG.
Waar blijft de nieuwe Jeugdraad? Al twee maanden geleden beloofd.
ANTWOORD.
Schepen Bert Herrewyn (SP.A). De zaak wordt geagendeerd in het schepencollege van 28 september.
Even gecontroleerd. Niet gebeurd!

6. VRAAG.
Hebben we hier wel twee (verplichte) milieuhandhavingsambtenaren met bekwaamheidsbewijs?
ANTWOORD.
Schepen Wout Maddens (Team Burgemeester). De tweede ambtenaar is me dunkt in bevallingsverlof.
Zo is schepen Wout. Humorist.

P.S.
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af wat de replieken dan wel waren van de vraagsteller. Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad mag men niet repliceren op mondelinge vragen. Hoogstens bedanken voor het antwoord…