Vorig jaar 2020 niet uitgevoerde investeringen (3)

Bent u nog mee?
Vorig jaar heeft ons zgn. investeringscollege met moeite de helft van het voorziene investeringsbudget kunnen vastleggen. Onze schepen van financiën (Kelly) evenals waarnemend burgemeester Ruthie leggen de schuld bij de uitbraak van het coronavirus, maar geven niet specifiek aan welke projecten er juist en enkel en alleen door Covid niet konden verwezenlijkt.
Wij hebben het meest recente (aangepaste) meerjarenplan (MJP) uitgeplozen, op zoek naar de meest importante maar niet uitgevoerde actieplannen waarbij (belangrijke) investeringensuitgaven zijn gemoeid.
Zoek nu zelf maar eens uit welke projecten volgens u wellicht werden geschrapt omwille van Covid, of misschien vanwege tekort aan bestuurskracht of door blunders of – stel u voor – uit bezuinigingsdrift.

In de rubriek “beleidsdomein ruimte” vinden op we op pag.7 een grappige vaststelling.
Van vier voornemens inzake stadsontwikkeling zijn – zo zegt men dat dan – de “transactiemomenten bijgesteld”. Dat betekent in gewone mensentaal dat de werken zijn uitgesteld. We vernoemen die even, maar weten niet goed waarover het gaat, noch hoeveel geld hiermee vorig jaar kon uitgespaard. Het gaat om: Goed te Bouvekerke, Spoorweglaan, Pluimstraat 86, Lange Brugstraat. Waarom dat zo is? Geen uitleg.

Actieplannen die waarlijk zijn geschrapt:
2.2.4. Fietsparking met 170 plaatsen bij museum Texture omdat er ook geen autoparking komt (bedrag?)
7.2.2. Nieuw groot containerpark (bedrag?)
9.1.8. Markthal op Veemarkt (4,3 miljoen)
9.1.12. Geen oversteekplaats ovr de Leie in Marke, want plots niet prioritair (bedrag?)

Enkele actieplannen van (veel) vroeger die wel zeker nog worden “opgevolgd” – maar, helaas – nog niet konden uitgevoerd:
(Tussen haakjes het saldo van de geraamde uitgaven en ontvangsten in 2020, voor zover we konden nagaan.)
2.3.1. Fietsambassade (100.000 euro)
2.3.3. Fietscrèche (80.000)
2.4.6. Verbinding met Hoog-Kortrijk (?)
2.5.2. Mobiliteitsplan (?)
2.5.2. Nieuwe ondergrondse parking (2,24 miljoen)
5.6.4. Deelfabriek in oude brandweerkazerne (?)
7.4.5. Nieuwe brandweerkazerne (?)
9.1.8. Stationsomgeving (?)
9.1.9. Aanleg park Groeningelaan (?)

Tot zover onze constructieve journalistieke bijdrage tot de juiste, de ware informatie voor de Kortrijkzanen over ons zogenaamd investeringscollege.
Nu nog minstens tot in mei wachten geblazen om te weten voor welk bedrag aan facturen er echt is aangerekend.