Wat betaalt stad voor de zwembaden ?

Een woordje vooraf.
Het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide is gebouwd middels een PPS-constructie. Een publiek-private samenwerkingsovereenkomst met de NV S&R (commerciële benaming: Lago) waarbij Stad voor een termijn van 30 jaar een toelage uitbetaalt. Een geïndexeerde som van 1.437.112 euro die intussen in 2020 al 1.444.961,01 euro bedraagt. Volgens het meerjarenplan in 2021 geraamd op 1.489.000 euro en in 2022 loopt dit op tot 1.511.000 euro. En zo voort tot bijv. 1.578.000 euro in 2025.
Niettegenstaande is overeengekomen dat Lago met een open boekhouding zou werken, kennen we de bijdrage van S&R niet. Overigens ook niet de winsten of verliezen van het Lago-zwembad, noch hun werkingskosten en investeringen. (Vanaf dit jaar is Lago niet meer verplicht tot het houden van een open boekhouding want men zal de firma vergoeden volgens een “prijssubsidie”. Zie verder.)
Lago neemt ook (alleszins tot 2026) de exploitatie van het Heulse zwembad aan het Lagae-plein op zich en tevens van het open zwembad aan de Abdijkaai. Voor beide zwembaden samen krijgt Lago hiervoor een werkingstoelage van in principe 513.175 euro (beschouwd als zijnde 80 % van de kosten, de afrekening komt dan later) met daarnaast gratis energie (ook het water) plus de grote investerings- en grote onderhoudskosten.

Nu de reële uitkomst voor het jaar 2020.
– De jaarlijkse subsidie voor S&R (Lago): 1.444.961,01 euro.
– De exploitatietoelage voor Lagae-Heule en de Abdijkaai: 529.065,81 euro, (zijnde de vaste 513.175,12 euro en de afrekening van 2019, zijnde 147.612,32 euro).
– Terugbetaling van investeringen in Lagae en Abdijkaai: 306.836,75 euro (alleen al de restauratie van de betonluifel in het open zwembad kostte 159.224,43 euro).
– Vergoeding voor het gebruik van het zwembad voor zwemlessen: 51.208,54 euro (beperkt door Corona – normaal 7.950 euro/mnd).
– Tussenkomst Uitpas: 7.946,12 euro (kwartaal 4 nog te verrekenen).
TOTAAL: 2.340.018 euro
Ter info, heel even, voor de niet-zwemmers: dat is 30 euro per inwoner, baby’s inbegrepen.

Het spreekt vanzelf dat de kosten jaar na jaar verschillen.
In 2019 ging het om 2.232.501 euro.
En voor dit jaar 2021 is het bedrag werkelijk niet te voorspellen. Ook al omdat voor de exploitatie van Lagae-Heule en het open zwembad (zoals hier al een keer vermeld) een gans ander betalingssysteem in voege treedt.
S&R (Lago) zal nu geld krijgen onder de vorm van een “prijssubsidie” per zwembeurt. Bijvoorbeeld voor minder dan 45.000 zwembeurten 15 euro per beurt. Voor méér: 10 euro. En vanaf 50.000 zwembeurten 8 euro.
In het meerjarenplan is hiervoor jaarlijks 810.000 euro ingeschreven.

P.S.
In de laatste gemeenteraad van 11 januari kwam de vraag ter sprake wat er na 2026 zal gebeuren met de twee zwembaden Lagae en “den openen”. Zal stad bereid zijn om beide te exploiteren, daarvoor geld genoeg hebben?
Schepen Arne van Sport liet zich enkel ontvallen dat we met Lago op Kortrijk-Weide alleen niet genoeg “zwemwater” hebben vanwege een toename van het aantal zwemmers. We hebben alleszins nog één zwembad nodig…
Welk een??