Naar een nieuwe promotie, verkoop en beheer van de “Kortrijk cadeaubon”

Het is nog niet voor morgen hoor, maar stad is nu al op zoek naar een nieuwe dienstverlener om de cadeaubon des te beter (online) te promoten, fysiek en online te verkopen en online te beheren. Het huidige systeem verloopt momenteel via een contract afgesloten door (met) de schimmige vzw Handelsdistrict (BID) en dat verloopt eind juli van dit jaar. (Enige info over de werking, de boekhouding van deze VZW is ontoegankelijk. Bestaat die wel nog??)
De Cadeaubon heeft naar het schijnt een jaaromzet van ca. 800.000 euro en ongeveer 150 handelaars doen er aan mee.
Merkwaardig is het vervallingspercentage van 6,5 procent. De winst hierop (de “breakage”) gaat nu voor de helft (ca. 26.000 euro per jaar) naar de vzw Handelsdistrict en compenseert aldus de kosten van het systeem.
Er zijn een aantal nadelen of gebreken verbonden aan het huidige systeem.
(Overigens is de website over de cadeaubon ook niet optimaal.)
Wie een voucher bezit van de aankoop op de webshop moet die inwisselen voor een fysieke kaart. En begunstigden kunnen enkel betalen bij de handelaar die beschikt over een terminal geschikt voor Mastercard of Visa. Daarnaast zorgt het huidige systeem bij momenten voor veel administratieve werklast bij het stadsbestuur. Daarom wil men bij de vernieuwing van het contract opzoek naar een leverancier die instaat voor de administratieve en logistieke taken.
De opbrengst voor de stad ( de helft of meer van de breakage) zal ingezet op extra prospectie en promotie. Men gaat uit van een omzetverhoging van 25 procent, dus van 1 miljoen jaaromzet.

Men raamt de stadsuitgaven bij de nieuwe opdracht maximum op zowat 190.600 euro (als de dienstverlener een gebruikskost aanlevert) voor een periode van 4 jaar en de inkomsten op maximum 260.000 euro (tenminste in de optimistische visie dat de breakage helemaal aan stad toekomt).
Men zal het meerjarenplan moeten herzien want in het huidige MJP is de actie (9.2.5) als budgetneutraal opgenomen.