Niet-aangewende investeringskredieten in 2020

De rekening van vorig jaar 2020 met de ware, de echt gerealiseerde uitgaven en ontvangsten is nog niet gekend. We weten dus nog niet goed welke uitgaven in dat jaar niet of maar half zijn gerealiseerd. Maar er is nu toch al een indicatie voor wat de investeringen betreft.
Dat zit zo. Het stadsbestuur moet nog voor 1 maart aan de Vlaamse regering (niet aan de Kortrijkzanen) vertellen welke gedeelte van de investeringskredieten van het vorige boekjaar (dus 2020) nog niet zijn aangewend. Het Vast Bureau van het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn moet dit ook doen. (Zie art. 258 van het nieuwe decreet lokaal bestuur.)

Welnu, hoeveel bedragen de in 2020 door Stad niet-aangewende investeringsuitgaven? We ronden af: 2,33 miljoen tegenover een geraamd budget van 33,76 miljoen. 6,2 procent is dus niet gerealiseerd. En zijn letterlijk niet uitgegeven, want de bedragen worden overgedragen naar het budget van dit lopende jaar.
Zeer spijtig is dat we niet weten om welke werken, leveringen of diensten het juist gaat. (Een ijverig raadslid zou dit kunnen opvragen.)
Omdat die investeringen niet werden aangewend, kregen we dus ook niet de bijhorende subsidies. Die bedroegen 6,09 miljoen op een budget van 11,39 miljoen. Dit is 53,5 procent.

Hoe zit het bij het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn?
Hier is vorig jaar meer dan de helft van de voorziene, geraamde investeringsuitgaven niet gerealiseerd! 51,2 procent! (1,09 miljoen niet-aangewend tegenover een budget van 2,13 miljoen.)
Curieus. Van de voorziene ontvangsten ter waarde van 3,68 miljoen is slechts 558.253 niet verkregen.

Al die niet-aangewende investeringskredieten met de bijhorende financiering worden nu overgedragen naar het budget van dit jaar 2021.
In het Meerjarenplan voorzag men voor 35.9 miljoen aan investeringsuitgaven. Daar zal nu 3,43 miljoen worden aan toegevoegd. Maar vergeet niet dat stad zich oorspronkelijk voornam om dit zowat jaar 60 miljoen te investeren. Dit jaar…
We doen voort!