Wat kregen de “verbonden entiteiten” van Stad en OCMW in 2020 ? (2)

ENTITEITEN VAN STAD

– OCMW: aandeel van stad niet te achterhalen want ingekapseld in de jaarrekening van stad.
De laatste ‘gemeentelijke bijdrage’ die ik ken dateert van 2018 en bedroeg toen 12.959.270 euro.
Er was een afspraak dat die bijdrage jaarlijks met 3 procent zou stijgen.
– Politiezone VLAS: 15.085.725 euro
– Brandweerzone Fluvia: 3.670.110 (plus investeringen: 503.010)
– NV Pandenfonds: ? (wordt niet vermeld)
– NV XOM: ?
– Marktverhuurkantoor vzw: 50.000
– Ajko vzw: 64.900 (Waarom is dat een verbonden entiteit?)
– 18 kerkfabrieken: de toelichting bij de jaarrekening heeft het over 1,2 miljoen, zonder investeringen. (De investeringen bedroegen 486.458 euro.)
– Intercommunale Leiedal: 209.983
– Intercommunale Imog: 3.440.567
– Intercommunale Psilon: ?
– Intercommunale Gaselwest: ?
– Zefier cvba: ? (nooit van gehoord)
– De Watergroep: ?
– Culturele Projectvereniging Zuidwest: 50.099

ENTITEITEN VAN HET OCMW

– Vereniging Ons Tehuis: 16.330 euro
– OCMW-vereniging W13: 124.671
– Vereniging Infohos in vereffening: ? (nooit van gehoord)
– Zusters Augustinessen vzw: ? (Soms krijgt het klooster een investeringstoelage.)
– Unie der Zorgelozen vzw: 14.000
– Mentor vzw: 45.000