EVOLUTIE VAN DE TOTALE SCHULD, OOK PER INWONER

Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 gaat het om de “reële” schuld (aan het eind van het jaar) in die zin dat de bedragen steunen op de jaarrekeningen. Voor de volgende jaren is het een gebugetteerde schuld. Nog opmerken dat in die totale schuld ook de doorgeefleningen aan Parko, SOK, Politie, Kerk zijn vervat (die bedragen moeten we ooit een keer terugkrijgen) evenals de schuldenlast van het OCMW.

2018
195.868.069 euro
Per inwoner: 2.554

2019
199.713.010
2.603

2020
191.070.974
2.478
Maar als we hier enkel zouden kijken naar de eigen leningenen de doorgeefleningen en de boekhoudkundige zgn. Fluvius-schuld buiten beschouwing laten gaat het om een schuld van 147 miljoen hetzij 1.907 euro per inwoner.

2021
195.235.894
2.519

2022
220.066.931
2.826

2023
244.87.781
3.128

2024
251.454.593
3.197