Gouverneur vernietigt inperking spreekrecht gemeenteraad Kortrijk (1)

Op 5 juli 2021 keurde de gemeenteraad bijna unaniem het nieuwe huishoudelijk reglement goed.
Al op 7 juli diende het Vlaams Belang klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en op 6 augustus laatsleden heeft VB-fractieleider Wouter Vermeersch twee vernietigingsbesluiten ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé, een christen-democraat.
Het gaat om paragrafen van art. 45 en 46 die au fond interpellaties en themadebatten wilden beperken.
Maar over het inhoudelijk aspect van de zaak gaan we nu niet in. Dat komt nog wel!
Want er is een partijpolitieke kant aan de zaak verbonden die ons bij de stemming over het reglement in juli danig met verstomming sloeg en waar de lokale pers uiteraard alweer geen aandacht heeft aan besteed. Misschien niet eens heeft opgemerkt.

1.
Een lid van de meerderheid heeft namelijk tegen het voorstel van zijn eigen tripartite gestemd. Met name Niels Lybeer (zoon van voormalig CD&V-raadslid en waarnemend burgemeester Lieven Lybeer), fractielid van de kiesvereniging van Vincent Van Quickenborne, genaamd “Team Burgemeester”. Dat is durven want bij ons weten nog nooit gebeurd.
Niels zegt weinig of niets in de gemeenteraad maar nu blijkt dat we voortaan zijn stemgedrag zullen moeten in de gaten houden. Wordt hij recidivist?
(Iemand als Moniek Gheysens, ook lid van het Team Burgemeester, zou wel eens durven opperen dat zij niet mag zeggen wat zij denkt maar daar blijft het ook bij.)

2.
Uitgezonderd de vijf raadsleden van het VB heeft de oppositie (CD&V, Groen) dus tot onze immense verbazing het reglement (dat de gemeenteraad aan banden wil leggen!) goedgekeurd. Door de vernietigingsbesluiten van de gouverneur krijgen zij nu het deksel op de neus. Eind dit jaar zal dat nieuwe reglement geëvalueerd worden. Dat wordt dus zeker met betrekking tot de artikels 45 en 46 voor die oppositie-leden een beschamende herstemming.

3.
Hoe verliep de stemming? Wie krijgt het deksel op neus?
In Kortrijk zijn er 41 raadsleden (CBS incluis).
36 leden namen deel aan de stemming.
– Twee raadsleden waren verontschuldigd: Koen Byttebier (Team Burgemeester) en Jean de Béthune (CD&V).
– Zes leden stemden tegen. Zoals gezegd: de vijf van het Vlaams Belang en dissident Niels Lybeer van Team Burgemeester.
– Er waren 30 ja-stemmen.
Dat klopt dus niet.
Dat komt omdat het stemgedrag van drie raadsleden uit de meerderheid in het officieel verslag niet is genotuleerd. Hadden ze een paspauze ingelast? Het gaat om Mohamed Ahouna (Team Burgemeester), N-VA-schepen Axel Ronse, N-VA-fractieleider Philippe Dejaegher.