Schepen Arne Vandendriessche haalt weerom de pers

Dat gebeurt vaak en gaat altijd gepaard met een foto van hemzelf.
De laatste tijd komt hij vooral in de pers als CEO van het ICT-bedrijf Signpost omdat de firma stilaan een quasi monopolie-positie heeft verworven in het leveren van hard- en software (digitale educatieve content) aan scholen in binnen- en buitenland.
In het weekblad Knack van 8 september (p. 38-39) komt evenwel ook zijn politiek functioneren ter sprake. (Dat is in onze lokale perse ondenkbaar!) Men noemt Kortrijks schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”) soms de meest linkse liberaal.

Anonieme bronnen bestempelen hem als een harde werker.
Daar kunnen we inkomen. Arne zelf vraagt zich “ieder kwartaal” af hoe hij zijn schepenambt kan combineren met zijn werk als bedrijfsleider van Signpost. Wij ook!
Even zijn bevoegdheden als schepen opsommen? Voor het gemak heeft men het altijd over drie portefeuilles: economie, energie en sport. We vervolledigen even dat lijstje van drie. Hij is nog in detail bevoegd en bekommerd voor ondernemen, middenstand, markten, braderieën en foren, landbouw, toerisme, facility, ‘beleef Kortrijk’, digitale transformatie. Oef. Nog andere mandaten laten we even – coulant – buiten beschouwing.

Dezelfde anonieme bronnen zeggen nog dat voor Arne alles meteen moet gebeuren. En dat hij daarbij wel een keer grof uit de hoek kan komen. Zijn medewerkers publiekelijk kan uitkafferen. Zijn “eigengereide houding” wekt weerstand op. “Collega’s en medewerkers hebben het moeilijk met zijn manier van doen.” Hij heeft de neiging om zijn omgeving plat te walsen. Hij is tomeloos zelfzeker, altijd overtuigd van zijn eigen gelijk. Citaat: “als hij het honderd procent bij het verkeerde eind heeft, is hij nog altijd zeker van zijn stuk.”

Politiek is hij eerder een doener dan een denker. Zeg maar: een marketeer.
Persoonlijk herinneren wij daar een sterk staaltje van. Hij heeft altijd gezworen dat hij niet in de politiek zou stappen.
Maar bij de aanloop naar de verkiezingen van 2012 lanceerde hij een filmpje waarbij hij de vraag lanceerde: “doet hij het of doet hij het niet?” Met andere woorden: wordt hij kandidaat op de lijst of niet? (We herinneren ons ook nog zeer goed dat hij toen drie programmapunten wou verwezenlijken die het toenmalige CVP-bestuur eigenlijk aan het realiseren waren. Ja, Arne is eerder een doener dan een denker.)

De schepen is super-ambitieus.
Knack vraagt zich af of hij op nationaal vlak nog een rol wil spelen in de politiek. Zijn moeder zegt dat hij ooit nog minister wordt. En dit strookt wel met wat Arne zelf daarover denkt. Hij heeft er namelijk geen behoefte aan om gewoon in een parlement te gaan zetelen. Neen, hij wil eventueel een uitvoerend mandaat: staatssecretaris of minister. Of ja: misschien gaat hij wel voor het voorzitterschap van Open VLD, want dat is ook een uitvoerend mandaat.