Stand van de realisaties inzake investeringen halverwege dit jaar 2021

Sinds vorig jaar dient stad een semesterieel opvolgingrapport op te maken aangaande de stand van zaken van de prioritaire actieplannen, de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Een goede zaak waarover onze lokale pers het alweer niet nuttig vindt om daar aandacht aan te wijden.
Zo komt het dat menig Kortrijkzaan vindt dat het er veel verandert in onze stad…Geen mens kent de realisatiegraden van de gewone uitgaven en ontvangsten of van de investeringsbudgetten.
Wel, hoe staat het daar u mee per 30 juni van dit jaar, en hoe was het halverwege vorig jaar?

Eerst even zeggen dat het uitgavenbudget 2021 voor investeringen na overdracht uit de jaarrekening momenteel 66,11 miljoen bedraagt.
Daarvan is eind juli van dit jaar 32,05 miljoen vastgelegd (er bestaat een verbintenis) maar slechts 13,01 miljoen effectief geboekt (aangerekend). De realisatiegraad inzake investeringen bedraagt dus resp. 48,5% en slechst 18,7%. Maar dat is toch al wat beter dan halverwege vorig jaar met realisatiegraden van resp. 36,5% en 13,1%.

Welke projecten kenden per 30 juni de grootste geboekte uitgaven?
Nogal vaak die van schepen Axel Weydts. Bijv. fietspaden en rioleringen N43 (1,9 M), vernieuwen starten (1,1 M), parking stat ion (819K). Van het onderhoud van gebouwen is nu ook werk van gemaakt (1,2M).

Duivels interessant is het om een keer na te gaan voor welke projecten er halfweg dit jaar nog geen cent is geboekt.
– Heraanleg Doornikseweg
– Fietszone Heule en Marke
– Haalbaarheidsstudie Park 17
– Stadsgroen Marionetten
– Herbestemming kerk Kooigem
– Depot Ruimte-site KGM
– Aanpassing containerparken
– Doortrekken verlaagde Leieboorden
– Corona
– Bovenaanleg plein Texture

Voorts zijn er nog zeer weinig investerinstoelagen aangerekend. Voor slechts 7 procent!
Nog niet geboekt bijv.: dotatie Fluvia en het kazerneringsplan, vele kerkfabrieken, overeenkomst Kortrijk Voetbalt, Natuurbank, Street Art.