Een al te gekke gemeenteraad (1)

Het gaat over de gemeenteraad van 15 november waarover u in plaatselijke kranten niks kon vernemen, ofwel toch iets over de komst van “deel-bakfietsen”.

Vanwege corona besliste burgemeester Ruth Vandenberghe bij politieverordening van 5 november dat de zitting niet fysiek kon doorgaan. Blijkbaar had men geen locatie gevonden (heeft men wel gezocht?) waar raadsleden konden zetelen met voldoende ‘social distance’.
Wat is daar nu krankjorem aan?
Zeker is dat onze Ruthie op het moment van die beslissing al weet had van het jaarlijkse, traditionele (vierde) “etentje met het Team Burgemeester” in de Xpo. En al wist dat zij daar niet kon op ontbreken. En dat er daar onvermijdelijk nog andere raadsleden-schepenen van het Team zouden opduiken. Dat etentje ging door op zaterdag 13 november, dus twee dagen voor de noodzakelijk virtuele raadszitting van maandag 15 november. Daar zijn niet minder dan 1.600 personen op af gekomen. Een dichtbevolkte, fysieke bijeenkomst rondom vele ronde tafels.
VB-raadslid Wouter Vermeersch wees bij de bekrachtiging van die politieverordening op deze anomalie. Dat titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne namelijk met zijn kiesvereniging een groots publiek festijn organiseert terwijl zijn Team-raadsleden kort daarop verplicht virtueel moet vergaderen. Helga Kints verdedigde als voorzitter van de Raad de politieverordening. Stel u voor dat zij ook aanwezig was op het etentje! Waarnemend burgemeester Ruthie (die er zeker bij was!) en andere leden van het Team hielden wijselijk hun mond. Quickie zelf was “ter virtuele zitting” natuurlijk in geen velden of wegen te bespeuren, alhoewel absoluut niet verontschuldigd.

Bij het begin van de zitting van 15 november kwam het ontslag van schepen Arne Vandendriessche aan bod, samen met zijn vervanging door raadslid Wouter Allijns. Arne kreeg van werkelijk ALLE fractieleiders niets dan lofbetuigingen. Indachtig “van de doden niks dan goed” zeker? Nu ja, hij was ongetwijfeld een hard werkende, verdienstelijke schepen. Maar het blijft toch verwonderlijk (een beetje gek?) dat niemand ook maar eventjes verwees naar een artikel in ‘Knack’ (8 september) waarbij anonieme personen (alleszins kenners van de Kortrijks politiek, misschien zelfs raadsleden) toch een aantal ernstige, negatieve kanten van de ontslagnemende schepen hebben belicht. (Zie nog ons stuk van 15 september.)
Wouter Allijns was fractieleider van het Team en is in die functie nu vervangen door Koen Byttebier. Een ‘oude rat’ laat ons zeggen, zonder ironie. (Dat is Vlaams. In beschaafd A.N. zegt men : “een oude rot in het vak”.) Maar dat gebeuren alleen al is in deze zin nogal tekenend voor de zwakheid – de kwaliteit – van de raadsleden van het Team Burgemeester.
Het zit zo: als men de lijst van de verkozen Team-raadsleden bekijkt, dan is het duidelijk dat enkel en alleen Byttebier in aanmerking kon komen voor die functie. Trouwens, dat is tevens het geval met de onvermijdelijke keuze van Allijns als nieuwe schepen. Er was gewoon geen meer bekwaam alternatief! Het Team kent heus geen “embarras du choix”.
En dit is helemaal géén gekke vaststelling: het zgn. Team Burgemeester valt stilaan in duigen. In slow motion.
Vincent is weg, Arne is weg en straks (in 2024) verdwijnt schepen Wout Maddens en me dunkt ook fractieleider Byttebier. Terwijl Ruthie Vandenberghe er intussen maar niet in slaagt om te imponeren als een gezaghebbende burgemeester, met enige helicopter-visie op het politieke gebeuren in onze centrumstad en regio.

Over de omvorming van het gewezen zorgcentrum Lichtendal tot “detentiehuis” (gevangenis) waren er twee opmerkelijke interpellaties. (Geen van Groen.) Wouter Vermeersch (VB) had een hele serie vragen in petto en wou ook nog dat er een digitaal referendum over dat project zou worden gehouden. Benjamin Vandorpe (CD&V) had geen objecties tegen het concept “detentiehuis” op zichzelf, maar verkoos dan wel liefst een andere locatie daarvoor. En Jean de Bethune (CD&V) kwam onverhoeds met het voorstel op de proppen om een hoorzitting te houden.
De virtueel aanwezige minister van Justitie zweeg in alle talen. Kwam ook niet in beeld.

Oei, dit stuk deint te lang uit.
Zie een volgende editie.