Een al te gekke gemeenteraad (2)

Dat de gemeenteraad van 15 november alweer virtueel moest verlopen kwam titelvoerend burgemeester én raadslid van Kortrijk én Minister van Justitie goed uit.
Zo kon Vincent Van Quickenborne zich verschuilen achter zijn PC en kwam hij helemaal niet lichamelijk (met de nodige mimiek) in beeld tijdens de interpellaties over zijn voornemen om in Kortrijk een eerste ‘detentiehuis” in te richten in het voormalig zorgcentrum Lichtendal.
Daar waar men nu verpleegkundigen van de hogeschool Vives opleidt en waar men nog altijd (ook volgend jaar!) “kwetsbare meisjes” van de vzw Bethanie begeleidt en huisvest.

We vinden dat dus volkomen kierewiet.
Dat Quickie, DE instigator van detentiehuizen zich ontslagen voelt om in zijn gemeenteraad ook maar één woord te zeggen over zijn Kortrijks project. Dat hij het zich veroorlooft om bijvoorbeeld niet in te gaan op een pertinente bemerking van raadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) dat detentiehuizen volgens experten best bevolkt worden door slechts een 30-tal gedetineerden met een homogene samenstelling. Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe vond het op haar beurt overbodig om daar wat dieper op in te gaan. (Wijselijk is dat, gezien haar kennis in deze materie, zo kunnen we wel stellen.)

Onze Ruthie kon op vragen van raadslid Wouter Vermeersch (VB) ook weinig vertellen of diep ingaan, hoewel zij dat zelf zeker anders denkt. Bijvoorbeeld over het uitstel met minstens een half jaar van de plannen. (Reden?) Bijv. geen toelichting over de huurprijs die stad zal aanrekenen voor de huur van Lichtendal door Justitie. Niets over de verkoopprijs van de site Lichtendal die men over 5 jaar zal vragen aan de KULAK.
Onze nieuwe (waarnemend) burgemeester Ruthie zou dus best ietwat oppassen.
Opdat men haar het imago niet zal beginnen aanmeten als dat van een doorsnee politieker die dingen durft te verzwijgen of zaken “bezijden de waarheid” vertelt.
Zelf vindt zij wel degelijk dat het bestuur in geheel de zaak “Lichtendal” heel transparant is en blijft.
Is dat niet om hoorndol van te worden? Het is raadslid Vermeersch die kon achterhalen dat de definitieve keuze voor een detentiehuis op Lichtendal al begin april is gemaakt, terwijl dit pas openbaar is geworden door een persbericht (breaking news) van de CD&V op 15 november. Betrokken partners (KULAK, VIVES, Bethanie, de buurt) stonden perplex. Zij waren al die tijd nooit ingelicht. Intussen zijn “de gesprekken lopende”, aldus onze sussende Ruthie.

VB’er Vermeersch diende nog een voorstel in om heel de kwestie te onderwerpen aan een zgn. digitaal referendum. Tevergeefs natuurlijk. Men vond dat zo’n vraag mensen tegen elkaar zou opzetten. (Referenda doen dit per definitie toch?) Ook de oppositiepartijen CD&V en Groen stemden tegen. (CD&V was nochtans vroeger wel even geneigd om dat voor te leggen als referendum. Soit.)
CD&V’er Jean de Bethune pakte onverhoeds uit met een verrassend ander voorstel. Hij wil dat het College een hoorzitting over de zaak zal houden. Een hoorzitting. Met wie en waar (corona!) kreeg geen toelichting.
En Jean dreigt! Als het College tegen de volgende gemeenteraad daar niet zou op ingaan, dan zal hij zelf wel op eigen houtje het voorstel ter stemming brengen. Iedereen nu al benieuwd zeg!

We slaan een paar kleine kierewiet-tussenkomsten over en gaan over naar agendapunt 7: de vervanging van een bestuurslid bij de gemeentelijke (nog altijd!) vzw Ajko.
Dat is een vereniging die zich hoofzakelijk bezighoudt met jeugdwerking bij jongeren van niet-Europese origine. (In de praktijk vooral moslima.) Aangezien een VB’er niet meer behoort tot de fractie (hij verklaarde zich onafhankelijk) moet hij vervangen worden door een andere VB’er. In een gemeentelijke vzw heeft iedere fractie immers automatisch recht op een vertegenwoordiger. Bon. Wouter Vermeersch stelt zich voor als vervanger.
En hier gebeurt opnieuw iets knettergek. De kandidatuur wordt waarlijk ter stemming gelegd! Enkel raadslid David Wemel (Groen) vindt dit krankjorum. Wat als Vermeersch geen meerderheid haalt? Zal het Vlaams Belang dan niet meer vertegenwoordigd zijn in de vzw Ajko? “Wel, neen,” zegt voorzitter Helga Kints. Bloed-nuchter hoor!
Uitslag? Vermeersch krijgt vier stemmen voor (van zijn fractie), tien stemmen tegen, en de rest zijn onthoudingen. Zaak geklaard! VB’er buiten. Leg dit maar eens uit aan een gewone mens! Dat een gemeenteraad een eigen regel (zeg maar een wet of decreet!) overtreedt.

Over naar punt 19, want we dreigen ons verstand te verliezen.
Dat handelt over de capaciteit van de stedelijke Academie. De capaciteit ervan vastleggen geeft de mogelijkheid om leerlingen te weigeren indien de capaciteit voor een bepaalde opleiding is bereikt. En dit om niet in de problemen te komen op het vlak van omkadering, infrastructuur en personeel. De vastlegging van het kader van de capaciteit (minimum en maximumgrenzen) is in principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. maar voor de werkbaarheid vindt ons stadsbestuur dat het aangewezen is om het College daarmee te belasten. Raadslid Jean de Bethune vindt dit allemaal goed en wel, maar zou toch graag hebben dat het College jaarlijks rapporteert over de stand van zaken. Schepen Kelly Detavernier (NV-A) belooft van dit te doen. Dwarse Wouter Vermeersch vindt dat die belofte best moet geformaliseerd in een amendement. Het amendement wordt uiteraard verworpen. Ook door Jean, want hij vindt dat het woord van de schepen volstaat. (Noteer dat volgens de laatste stadsmonitor 37% van de Kortrijkzanen het bestuur niet vertrouwt.)

Oei.
Nog een andere aandoenlijke gekheid waren we bijna vergeten.
Raadslid Vermeersch had uitgevist dat de dividenden van Gaselwest vanaf 2022 jaar na jaar aanzienlijk (met méér dan 1 miljoen) zullen dalen. Op legislatuurbasis spreken we van bijna 5,7 miljoen. Maar vanwege een compensatiefonds van de Vlaamse regering wordt de netto-impact afgerond tot 3,4 miljoen.
Vermeersch wou nu wel eens voor een keertje dan graag weten of het College al enig idee had hoe men die put zal dempen.
Schepen van Financiën Kelly Detavernier legt als een juf gelijk en zonder verpinken ernstig uit aan de kleuterklas dat een budget bestaat uit ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie en investeringen. Jawel! En vertelt dan dat de gemeenteraad op 6 december bij de bespreking van een aangepast meerjarenplan zal kunnen kennis nemen van de getroffen maatregelen om de minontvangsten op te vangen. Zij vergat daarbij eventjes dat de agenda van een gemeenteraad over een meerjarenplan met toelichting lang op voorhand moet medegedeeld aan de Raad.

P.S.
Dat is trouwens intussen gebeurd.
Vooral opvallend is dat bepaalde grote projecten (soms deels) worden geschrapt.