Evolutie van de schuld 2020-2025 (1): een rare cijfermatige vaststelling

Ja, de tweede Aanpassing van het MeerJarenplan 2020-2025 (AMJP-2) is aangekomen, die waarvan de schepen van Financiën in de laatste gemeenteraad van 15 november nog niks wilde vertellen. We moesten erop wachten tot op de gemeenteraad van 6 december.
Bij de lectuur van meerjarenplannen gaat onze ongezonde cijfermatige nieuwsgierigheid vooral uit naar de evolutie van de schuld en van de belastingen.
Maar we hadden nu vanwege corona even wat tijd over en bedachten iets wat we nog nooit hebben gedaan.
We dachten: laten we ons nu toch met iets bezighouden, en eens kijken in hoeverre de cijfers van de schulden in het document AMJP-2 gelijken of verschillen van die zoals te lezen in 1) de jaarrekening 2020 en in die van 2) de eerste aanpassing van het meerjarenplan (AMJP-1).
We vergelijken:
– Het document AMJP-2 dat is opgemaakt in november van dit jaar.
– De prognose-gegevens uit de jaarrekening 2020 die dateren van juni van dit jaar.
– De AMJP-1 die is goedgekeurd in december 2020.

Hierna krijgt u de cijfers van de totale financiële schulden per jaar volgens de drie bekeken documenten.
Die schulden zijn geconsolideerd: het gaat om eigen leningen van stad en OCMW, plus de doorgeefleningen aan VLAS of aan XOM of aan kerkfabrieken (sommen die we eigenlijk ooit wel eens terug krijgen) plus eventuele boekhoudkundige leningen (die geen kasstromen genereren).

2020
AMJP-2: 191.070.974 euro
Rekening: idem
AMJP-1: 191.260.813

2021
AMJP-2: 172.488.699
Rekening: 195.046.055
AMJP-1: 195.235.894

2022
AMJP-2: 185.038.208
Rekening: 219.877.091
AMJP-1: 220.066.931

2023
AMJP-2: 226.734.179
Rekening: 244.647.441
AMJP-1: 244.837.281

2024
AMJP-2: 243.734.379
Rekening: 251.264.441
AMJP-1: 251.454.693

2025
AMJP-2: 255.072.052
Rekening: 252.277.307
AMJP-1: 252.467.146

Toch verbazingwekkend.
Hoe ramingen binnen één jaar tijd zo kunnen verschillen. En zelfs binnen een half jaar: vergelijk de prognoses van juni met deze van deze maand november. Hoe relatief is dat dan, als we nu al stellen dat de totale schuld tussen 2020 en 2025 met 32 procent stijgt?