Evolutie van de schuld (2): de stijgingspercentages !

In een vorige editie van deze krant is hier gemeld dat de “absolute” totale schuld in de periode 2020-2025 volgens de laatste (tweede) aanpassing van het Meerjarenplan (AMJP-2) zal stijgen van 191.070.974 euro naar 255.072.052 euro. Dat is met 33,4 procent.
(Met absolute schuld bedoelt men die van eigen leningen van stad én OCMW plus de doorgeefleningen en boekhoudkundige leningen. Dus alles. Ook wat ooit later van geen tel meer kan zijn.

Maar hoe zit het in verhouding met de pure eigen leningen van stad én OCMW?
Ha! Die gaan van 147.016.934 (in 2020) naar 212.360.776 euro (in 2025). Dat stijgingspercentage is wel hoger: 44,4 procent.

Meerjarenplannen slaan voor dit jaar decretaal verplicht op de periode van 2020 tot en met 2025.
Interessant om weten is evenwel hoeveel het stijgingspercentage volgens de ramingen bedraagt gedurende de huidige bestuursperiode. Daar heeft men het nooit over. Die termijn loopt van 2019 tot en met 2024.
Hier gaat het om een geconsolideerd bedrag van 199.710.930 euro naar 243.325.214 euro. Stijgingspercentage: 21,8 procent.

Kwaadaardige, meer populistische burgers en zeker de koele minnaars van de tripartite weten dolgraag hoeveel de schuld bedraagt per capita (baby’s inbegrepen).
Daar hebben we het nog niet over gehad.
Een overzicht. Zelf berekend. (De gehanteerde bevolkingscijfers per jaar komen van de officiële website https:///statbel.fgov.be.)

2019: 2.603 euro (reëel cijfer)
2020: 2.478 euro (ook)
2021: 2.225 (vanaf nu ramingen)
2022: 2.376
2023: 2.897
2024: 3.093 (de kaap van 3.000 overschreden)
2025: 3.226 euro.
Voor de huidige, lopende bestuursperiode (2019-2024) bedraagt de stijging per capita 18,8 procent.
Al die bedragen zijn natuurlijk héél voorlopig en zéér afhankelijk van de moeilijk voorspelbare echte bevolkingsgroei. Maar toch even zeggen dat deze cijfers beter uitvallen dan verwacht in de eerste aanpassing van het meerjarenplan. Maar ja, dat wil ook niks zeggen… Politiek bekeken is het de realisatiegraad die telt. Wat wou men doen, en wat is niet gebeurd?

Ha!
Slechte, door en door slechte Kortrijkzaan! U verlangt zeker nog te weten hoeveel er in de loop der jaren nog zoal zal geleend worden?