Evolutie van de schuld (3): de nieuwe leningen

In een vorige, overigens fel gelezen editie van deze krant (we hebben moet bijdrukken), gaven we een overzicht van de evolutie van de schulden voor de periode 2020-2025. Hierbij constateerden we dat die ramingen binnen de tijdspanne van één jaar of zelfs binnen een half jaar geweldige bokkesprongen kunnen maken. Die zouden best eens kunnen uitgelegd in de volgende gemeenteraad (6 december) waarbij een tweede aangepast meerjarenplan 2020-2025 wordt besproken.
Financiële schulden van een gemeente bestaan uit vijf componenten: de schulden die al bestaan bij het begin van het jaar, nieuwe leningen, aflossingen, overboekingen en soms een keer “andere mutaties”.
Laat ons nu eens kijken welke jo-jo-bewegingen de voorgenomen bedragen van de nieuwe leningen maken, volgens drie documenten die nochtans binnen één jaar zijn opgemaakt. Van december vorig jaar tot december dit jaar!

We hebben het over:
– AMJP-2: de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, recent opgemaakt in de maand november en zal voorgelegd in de aanstaande gemeenteraad van december;
– Rekening 2020: met daarin een overzicht van de voorgenomen nieuwe leningen voor de periode 2020-2025 en nog halfweg dit jaar vastgesteld in de gemeenteraad van juni;
– AMJP-1: eerste aanpassing van het meerjarenplan, vorig jaar goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2020.

Let op de verschillen, vooral in dit jaar en in 2023. Ze zeggen veel over de schommelende, vaak lage realisatiegraad van de beloofde investeringen. Vergelijk hiervoor AMJP 1 en 2.

2020
AMJP-2: 11.749.823 euro
Rekening: 11.749.832 – idem (de rekening is goedgekeurd- het is geen raming meer)
AMJP-1: 12.354.283 euro

2021
AMJP-2: slechts 1.557.461 euro
Rekening: men voorzag 24.432.461 euro op te nemen leningen
AMPJ-1: 24.432.461 – idem, zelfde bedrag toen ook voorzien

2022
AMJP-2: 32.607.461
Rekening: 46.132.461
AMJP-1: idem

2023
AMJP-2: 62.857.461 (inhaalbeweging)
Rekening: 47.532.461
AMJP-1 idem

2024
AMJP-2: 38.707.461
Rekening: 29.882.461
AMJP-1: idem

2025
AMJP-2: 36.387.461
Rekening: 26.287.461
AMJP-1: idem

Wat valt er dus op?
Voor de jaren 2020, 2021, 2022 is het (in december 2020) voorziene bedrag van de op te nemen leningen telkens hoger gebudgetteerd dan het laatste (in december 2021) voorziene bedrag. Overigens is dit ook het geval voor het jaar 2019, het eerste jaar van de huidige bestuursperiode. Men voorzag voor ca. 19 miljoen leningen en daarvan is er ca. 13 miljoen gerealiseerd. Men was nog in “rodage“, zo vond de schepen van Financiën.
Anders gezegd: deze tripartite verwezenlijkt(e) de eerste vier jaren van deze legislatuur (meer dan de helft van de bestuursperiode) minder dan beoogt. U zal dat in geen enkele regionale gazet lezen…
In 2023 naderen de verkiezingen dan alweer en zet men zijn beste beentje voor qua investeringen.

Commentaren volgen nog wel.