Al gehoord van het Durffonds 2030 ?

Het wordt nu toch hoog tijd!
Wat u wel al enigszins weet is dat Kortrijk een gooi doet naar de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in het jaar 2030.
Stad is bereid om daar veel geld tegenaan te gooien. En dat zal nodig zijn want er zijn welgeteld (oorspronkelijk toch) 193 kandidaten, waaronder 7 Belgische steden (met bijv. Gent en Brussel!). De beslissing over de vraag welke steden de titel in de wacht slepen valt in 2026, maar het dossier moet minstens al klaar zijn in 2024.

Er is geen tijd meer te verliezen.
Vandaar dat er nu vanuit het pand Broelkaai 6 (waar vroeger het stadsmuseum was ondergebracht) een platform DURF2030 wordt uitgebouwd dat wil onderzoeken hoe we “via kunst en creativiteit het maatschappelijk weefsel in onze stad en regio kunnen versterken”.
DURF2030 wil een open platform creëren waarin zowel burgers (creatievelingen) als organisaties, ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, verenigingen, enz. kunnen participeren. Dit kan in verschillende vormen (ideeën, tijd, expertise, geld,…) of verschillende niveaus (strategisch, operationeel, …).
Stad speelt hierin een faciliterende rol door infrastructuur en personeel (diensten) ter beschikking te stellen.
Maar koken kost geld. Vandaar dus dat er een DURFFONDS2030 wordt opgericht, beheerd door het Streekfonds West-Vlaanderen. (Dat Streekfonds – waar een klein handvol Kortrijkanen al van hebben gehoord – wordt op zijn beurt beheerd door de Koning Boudewijntichting..)
Met dit projectfonds wil men extra middelen (geld) genereren om concrete “impactprojecten” te realiseren.
Stad voorziet alvast zelf een jaarlijkse toelage van 40.000 euro aan het DURFFONDS op een rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting.