Weet er iemand wat fracties uitrichten met hun jaarlijkse toelage?

Kortrijkwatcher weet het al niet meer sinds de jaren 2009 en 2010 !
Toen kreeg men nog inzage in de bewijsstukken waarmee de fracties de gespendeerde uitgaven konden staven en verantwoorden , geput uit hun jaarlijkse toelage van stad. Die stukken (met de inhoud ervan) waren toen nog openlijk geagendeerd in de gemeenteraad (maar uit eerlijke schaamte gemakshalve wel niet besproken). Het is namelijk zo dat volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art.50) de fracties hun jaarlijkse toelage enkel kunnen gebruiken voor de ondersteuning van de eigen fractiewerking en zeer specifiek voor de werking van de de raden waar ze deel van uitmaken. In de praktijk kunnen de fracties dat niet of waarlijk slechts zéér ten dele verantwoorden. (Kent u een fractie die bijvoorbeeld al gezamenlijk een studiedag heeft bijgewoond? Studieboeken heeft gekocht?). In de rapportering doet men aan ‘window dressing’ in de hoogst (on)mogelijke graad. De meest potsierlijke verantwoording die we in dat verband ooit onder ogen kregen was de uitgave die de toenmalige CVP bestemd had voor – jawel! – een eucharistieviering. En in 2009 was de VLD-fractie zelfs zo eerlijk om toe te geven dat men de toelage niet volledig had kunnen opsouperen en was zij zo fatsoenlijk om het resterende geld terug te storten in de stadskas. Ongezien (sindsdien)!

Voor vorig jaar 2021 kregen de fracties per raadslid onlangs een toelage 153 euro. Dat is nu het hoogst mogelijke maximum. (In het eerste jaar 1998 dat het systeem in voege was ging het om 5.000 Belgische frank per raadslid. Ook niet mis.)
Een overzicht van de bedragen.
Let er even op dat de burgemeester en de schepenen ook ingecalculeerd zijn in de berekening van de toelage. Juridisch is daar geen speld tussen te krijgen, maar is dat wel nodig gezien de vele ‘faveurkes’ waarvan zij vanwege hun status al genieten?
– Team Burgemeester: 2.295 euro (15 raadsleden)
– CD&V: 1.071 euro (7)
– “Vooruit”: 918 euro (6)
– Vlaams belang: 765 euro (5 – Jacques Demeersseman was er nog bij)
– N-VA: 612 euro (4)
– Groen: 612 euro (4)

P.S.. (1)
Het overzicht van de bewijsstukken is openbaar. Maar ja, wie vraagt het op?
Onze pers??

P.S. (2)
Voor het geval dat u de arme oppositie wil steunen, even de gironummers.
CD&V: BE10 7384 1512 9104
Groen: BE02 8916 403 8040
Vlaams Belang: BE38 38 97 99 5985 08 72
Voeg er wel aan toe waaraan zij uw bijdrage moeten besteden. Een cursus balans leren lezen bijvoorbeeld.