Ons veiligheids- en preventiebeleid krijgt veel geld hoor van Binnenlandse Zaken

Het wordt tijd dat u dat allemaal weet.
Stad heeft (al sinds 2014 meen ik) aan de F.O.D Binnenlandse Zaken beloofd om verschillende acties te ondernemen met het oog op het terugdringen van 15 (criminaliteits-)fenomenen.
Te weten: 1. inbraak, 2. diefstal van en in auto’s, 3. fietsdiefstal. 4 winkeldiefstal? 5. geweld in openbaar vervoer, 6. geweld tijdens tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen, 7. geweld in het schoolmilieu, 8. druggerelateerde maatschappelijke overlast, 9. sociale overlast, 10. administratief sanctioneerbare overlast (?), 11. veiligheid op de openbare weg, 12. intrafamiliaal geweld, 13. gewelddadige radicalisering en terrorisme, 14. racisme, discriminatie en extremisme, 15. cybercriminaleit en andere vormen van misbruik van informatie en technologie.
Oef. (Grensoverschrijdend gedrag bestond toen nog niet.)
We krijgen daar in ruil gelukkig veel geld voor van de hogere overheid, maar het bedrag is toch absoluut niet kostendekkend. (Alleszins véél minder dan de helft van de werkelijk bestede uitgaven.)
In maart 2020 is met de F.OD. Binnenlandse Zaken opnieuw een “Strategisch Veiligheids- en Preventieplan ” (verder: S.V.P.P.) afgesloten voor het jaar 2020, maar na (25) wijzigingen ook geldig voor 2021.
In het kader van dit S.V.V.P. krijgt stad een jaarlijkse maximale basistoelage van 517.918 euro.
Daarnaast krijgen we nog jaarlijks 4.146. euro voor voor het dispositief gemeenschapswachten-90 FTE-activa en 47.768. euro voor het bijkomend contingent gemeenschapswachten-346 FTE-activa
Jaarlijks totaal aan subsidies: 569.832 euro.
Volgens een nieuw K.B van 27/12/2021 (pas in het Staatsblad verschenen op 01/02/2022) hebben we voor het werkingsjaar 2020 nog recht op een extra toelage 219.200 euro. Concreet moeten we dit bedrag besteden aan de lonen voor de mensen die belast zijn met de uitvoering van de G.A.S. en uitgaven met betrekking tot het plaatsen van camera’s.
Al die subsidies samen zijn natuurlijk volstrekt onvoldoende om de uitvoering van het S.V.V.P. te bekostigen. Die camera’s alleen al kosten stukken van mensen. Daarover hebben we het een volgende keer.